Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.12.2016 g.09:30 - 02.12.2016 g.16:00
Added on: 28.11.2016

Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ
Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki UŚ
Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach

zapraszają na konferencję naukową

Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania

2 grudnia 2016
Wydział Filologiczny UŚ, Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1

Information

Added on:
28 November 2016; 20:46 (Jan Zając)
Edited on:
28 November 2016; 20:48 (Jan Zając)

See also

26.02.2020

Dr Ruta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) o książce "Słowa, symbole, znaczenia - badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii" / odczyt w ramach wspólnych "Spotkań Mediewistycznych"

Pracownia Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na odczyt dr Ruty Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno), która przedstawi książkę pod. red. Rūty Čapaitė, Gitany Zujienė i in.: Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii.

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

24.05.2022

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki, Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli na temat: Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura. Termin i miejsce obrad: 13-14 września 2022 roku, Wilno-Borejkowszczyzna (Litwa).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.