Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.02.2018 - 25.02.2018
Дата размещения: 09.01.2018

Rejestry kultury / ogólnopolska konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:

Kultura stanowi rezonator aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych i już choćby z tego powodu zasługuje na badawczą introspekcję. Obszar jej oddziaływania wraz z rozwojem technologii staje się coraz potężniejszy, stąd niemożliwe jest negowanie ważności jej istnienia oraz wartości czy relewantności badań, które jej dotyczą. Rozwój, ewoluowanie, przenikanie się i zróżnicowanie zjawisk powstających w obrębie kultury jest niezwykle wielopoziomowym problemem, co sprawia, że nie tylko potrzeba właściwych narzędzi do analitycznego jej opisu, lecz także świadomości, że każde zjawisko kultury, także tej powszechnie uważanej za popularną i niesłusznie stygmatyzowanej jako opozycja do „kultury wysokiej” jest naukowo uzasadnione i potrzebne. Współcześnie powstaje więc coraz pilniejsza potrzeba przyjrzenia się rejestrom i obiegom kultury - z perspektywy zarówno różnorodnych dziedzin humanistyki (literaturoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii czy antropologii), jak i szeroko pojętej krytyki kulturowej, ekonomii i polityki.

Organizatorzy konferencji Rejestry kultury szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:
• kategorią głównego nurtu (mainstreamu) w różnych mediach, szczególnie jej politycznych i ekonomicznych uwarunkowań;
• kulturami krytyki i krytyką kulturową;
• kulturą niezależną i awangardami kulturowymi
• głównymi nurtami kultury w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
• popkulturą i jej realizacjami w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
• kulturą masową w dobie postindustrialnej;
• trendom i modom w obrębie literatury, filmów, seriali, komiksów, gier wideo i kreowaniu zapotrzebowania odbiorczego;
• rozwojowi krytyki i publicystyki (nie tylko literackiej) i jej wpływu na procedury wydawnicze, kanały dystrybucyjne, subsydia, nagrody i czasopisma;
• cenzury jako narzędzia kontroli kulturowej i politycznej;
obiegami kultury i ich wzajemnym wpływem na siebie, przenikaniem czy krytyką;
• problematyką “wysokiego”, “niskiego” i “masowego” obiegu kultury;
kontrkulturą i kulturą offową;
• obowiązującymi paradygmatami kulturowymi, w tym także próbami ich dekonstrukcji;
• nurtami kulturowymi w filozofii i antropologii (np. kulturowa teoria literatury, teoria krytyczna i marksizm kulturowy szkoły frankfurckiej itp.)

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rejestry.kultury@gmail.com mija 28 stycznia 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy upewnić się, że dołączyli Państwo wymagany załącznik.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

kontakt: rejestry.kultury@gmail.com
web: rejestrykultury.wordpress.com (w budowie)

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Stachiewicza 35 b / 30, 31-328 Kraków

Информация

Адрес:
Stachiewicza 35 b / 30, 31-328 Kraków
Подача заявок для докладчиков до:
28.01.2018
Оплата:
300

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах