Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.11.2017 g.10:00 - 07.11.2017 g.16:00
Дата размещения: 05.01.2017

Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Учителя, Педагоги, Доктора

Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Inicjatorami pierwszego spotkania w ramach cyklu Retoryczność teorii literatury byli profesorowie Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Adam Regiewicz i Artur Żywiołek. Seminarium otwarte odbyło się w murach tej uczelni 10 listopada 2016 roku. Zainspirowani tematem i przekonani, że warto kontynuować podjęte rozważania w różnych ośrodkach akademickich, zapraszamy Państwa do udziału w naukowym spotkaniu, którego temat również zaproponowali organizatorzy częstochowskiego seminarium: Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii.

Wśród ujęć badawczych mogłyby się znaleźć problemy:

  • topika teatralna (w) teorii literatury,
  • metafory teatru, aktora, gry, sceny w dyskursach naukowych,
  • dramaturgia tekstu naukowego,
  • naukowe wystąpienia jako monodramy, sceniczne dialogi i popisy,
  • różne odsłony (sic!) „dramatycznej teorii literatury” (Anna Krajewska).

Liczymy na Państwa zainteresowanie tematem. Zgłoszenia (z podaniem afiliacji, tematu wystąpienia i krótkiego abstraktu) prosimy nadsyłać na adres e-mailowy Katedry Poetyki i Teorii Literatury IFP UP: kpitl.ifp@gmail.com do 10 czerwca 2017.

Koszt udziału w seminarium wyniesie 300 zł. Organizatorzy zapewniają posiłek i późniejszą publikację wystąpień (po pozytywnych recenzjach zewnętrznych). O danych dotyczących opłat poinformujemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Mamy nadzieję na kontynuację spotkań w ramach zainicjowanego cyklu "Retoryczność teorii literatury" w innych ośrodkach akademickich w Polsce.

dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar
dr Magdalena Roszczynialska
dr Jakub Knap

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
07.06.2017 21:00
Дата размещения:
5 января 2017; 12:30 (Artur Żywiołek)
Дата правки:
17 февраля 2017; 16:22 (Olga )

Смотреть также

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

17.07.2017

Humor Research Project / seminarium

Szanowni Państwo, Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym seminarium o humorze Humor Research Project seminar, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 w Katowicach (CINiBA) pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Językami seminarium będą angielski i polski. Udział w seminarium jest BEZPŁATNY! Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję). Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach poświęconych językowi i humorowi, umożliwiających poznanie różnych metodologii badań. Nasz wspólny projekt obejmował będzie perspektywę językoznawczą, kulturoznawczą, literaturoznawczą, a także translatoryczną, by pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki języka humoru. Dlatego też chcemy zachęcić wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich do składania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach związanych z metodologią badań humoru przez pryzmat różnych paradygmatów. Lista proponowanych tematów odnosi się do humoru w następujących dziedzinach: - literatura i tłumaczenia - analiza dyskursu - językoznawstwo - media - metodyka - kultura i poznanie (zachęcamy także do prezentowania referatów o tematyce pokrewnej) Będziemy wspólnie słuchać, dyskutować i działać, by opracować szerszy model problematyki humoru, zachęcać do debaty i odpowiedzieć na nurtujące pytania celem ulepszenia stanu badań akademickich. Zamysłem seminarium jest zebranie studentów i młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny badań i umożliwienie im wymiany poglądów na temat aspektów humoru w badaniach nad językiem. Zapraszamy na przerwę na kawę (zakwaterowanie i posiłki we własnym zakresie). Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne podczas seminarium HRP: - prof. UŁ dr hab. Marta Dynel - nasz gość specjalny z Uniwersytetu Łódzkiego - dr Justin Battin - dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska - dr Monika Grotek - dr Anna Malinowska - dr Adam Pluszczyk - dr hab. Krystyna Warchał Nasz warsztat tłumaczeniowy skupiający się na humorze poprowadzi dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Zainteresowanych uczestnictwem i wygłoszeniem referatu zachęcamy do wysyłania krótkich opisów wystąpienia (max. 300 słów).

24.05.2017

Poetyka dzielności. O poezji Julii Hartwig / Wykład prof. Anny Legeżyńskiej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na cykl wykładów pod nazwą Prelekcje Mistrzów. Skierowane są one przede wszystkim do studentów humanistów, doktorantów oraz uczniów poszukujących możliwości spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury.

05.07.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Anny Pawlickiej "Literatura i nowe media. Teoria i praktyka"

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM w Olsztynie 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах