Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.11.2017 g.10:00 - 07.11.2017 g.16:00
Added on: 05.01.2017

Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Doctors

Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Inicjatorami pierwszego spotkania w ramach cyklu Retoryczność teorii literatury byli profesorowie Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Adam Regiewicz i Artur Żywiołek. Seminarium otwarte odbyło się w murach tej uczelni 10 listopada 2016 roku. Zainspirowani tematem i przekonani, że warto kontynuować podjęte rozważania w różnych ośrodkach akademickich, zapraszamy Państwa do udziału w naukowym spotkaniu, którego temat również zaproponowali organizatorzy częstochowskiego seminarium: Retoryczność teorii literatury. Teatr teorii.

Wśród ujęć badawczych mogłyby się znaleźć problemy:

  • topika teatralna (w) teorii literatury,
  • metafory teatru, aktora, gry, sceny w dyskursach naukowych,
  • dramaturgia tekstu naukowego,
  • naukowe wystąpienia jako monodramy, sceniczne dialogi i popisy,
  • różne odsłony (sic!) „dramatycznej teorii literatury” (Anna Krajewska).

Liczymy na Państwa zainteresowanie tematem. Zgłoszenia (z podaniem afiliacji, tematu wystąpienia i krótkiego abstraktu) prosimy nadsyłać na adres e-mailowy Katedry Poetyki i Teorii Literatury IFP UP: kpitl.ifp@gmail.com do 10 czerwca 2017.

Koszt udziału w seminarium wyniesie 300 zł. Organizatorzy zapewniają posiłek i późniejszą publikację wystąpień (po pozytywnych recenzjach zewnętrznych). O danych dotyczących opłat poinformujemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Mamy nadzieję na kontynuację spotkań w ramach zainicjowanego cyklu "Retoryczność teorii literatury" w innych ośrodkach akademickich w Polsce.

dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar
dr Magdalena Roszczynialska
dr Jakub Knap

Information

Application deadline for speakers:
07.06.2017 21:00
Added on:
5 January 2017; 12:30 (Artur Żywiołek)
Edited on:
17 February 2017; 16:22 (Olga )

See also

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

17.07.2017

Humor Research Project / seminarium

Szanowni Państwo, Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym seminarium o humorze Humor Research Project seminar, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 w Katowicach (CINiBA) pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Językami seminarium będą angielski i polski. Udział w seminarium jest BEZPŁATNY! Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję). Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach poświęconych językowi i humorowi, umożliwiających poznanie różnych metodologii badań. Nasz wspólny projekt obejmował będzie perspektywę językoznawczą, kulturoznawczą, literaturoznawczą, a także translatoryczną, by pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki języka humoru. Dlatego też chcemy zachęcić wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich do składania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach związanych z metodologią badań humoru przez pryzmat różnych paradygmatów. Lista proponowanych tematów odnosi się do humoru w następujących dziedzinach: - literatura i tłumaczenia - analiza dyskursu - językoznawstwo - media - metodyka - kultura i poznanie (zachęcamy także do prezentowania referatów o tematyce pokrewnej) Będziemy wspólnie słuchać, dyskutować i działać, by opracować szerszy model problematyki humoru, zachęcać do debaty i odpowiedzieć na nurtujące pytania celem ulepszenia stanu badań akademickich. Zamysłem seminarium jest zebranie studentów i młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny badań i umożliwienie im wymiany poglądów na temat aspektów humoru w badaniach nad językiem. Zapraszamy na przerwę na kawę (zakwaterowanie i posiłki we własnym zakresie). Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne podczas seminarium HRP: - prof. UŁ dr hab. Marta Dynel - nasz gość specjalny z Uniwersytetu Łódzkiego - dr Justin Battin - dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska - dr Monika Grotek - dr Anna Malinowska - dr Adam Pluszczyk - dr hab. Krystyna Warchał Nasz warsztat tłumaczeniowy skupiający się na humorze poprowadzi dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Zainteresowanych uczestnictwem i wygłoszeniem referatu zachęcamy do wysyłania krótkich opisów wystąpienia (max. 300 słów).

24.05.2017

Poetyka dzielności. O poezji Julii Hartwig / Wykład prof. Anny Legeżyńskiej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na cykl wykładów pod nazwą Prelekcje Mistrzów. Skierowane są one przede wszystkim do studentów humanistów, doktorantów oraz uczniów poszukujących możliwości spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury.

05.07.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Anny Pawlickiej "Literatura i nowe media. Teoria i praktyka"

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM w Olsztynie 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.