Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.06.2019
Дата размещения: 21.03.2019

Shaping new ways to open the book. A workshop of the HIRMEOS project

Начало событияВид события:
Семинар

The HIRMEOS project (High Integration of Research Monographs in the European Open Science infrastructure), a project of the OPERAS research infrastructure (operas-eu.org) is organizing a workshop at the ELPUB conference in Marseille on 2 June on the topic of "Shaping new ways to open the book".

We would like to invite early-career researchers to discuss their experiences and needs concerning Open Access monographs and to submit an abstract (500 words) before 15 April 2019 on one of the following topics:

. Topic 1: Not yet available services and tools which could increase the interest in publishing monographs in Open Access.

. Topic 2: Experiences with funding Open Access publications.

. Topic 3: Relevant aspects in choosing a publisher for the publication of a scholarly monograph.

. Topic 4: Publication's reputation and certification of scientific quality.

. Topic 5: Role of Open Access metrics and alternative metrics data concerning monographs in the development of an academic career.

. Topic 6: Different strategies to increase the resonance of a monograph, expand the audience, create new communities and communicate with them.

Invited speakers will receive a travel grant.

The selection of the presentations is based on an abstract of  500 words. Please submit it together with a short biographical statement (no more than 100 words) before 15 April 2019.

To better plan the organization, we kindly invite all those interested in attending the workshop to register here until 15 May 2019.  Registration is free.

The workshop agenda and the key speakers will be announced at the beginning of May on our website www.hirmeos.eu.

Contact:
For further information, don’t hesitate to contact us: Andrea Bertino (bertino@sub.uni-goettingen.de)

More information: https://www.hirmeos.eu/2019/03/01/shaping-new-ways-to-open-the-book-a-workshop-of-the-hirmeos-project-2-june-2019-marseille/

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.04.2019
Подача заявок для участников до:
15.05.2019

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах