Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.09.2016 g.11:00 - 17.09.2016
Дата размещения: 16.08.2016

Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach serdecznie zaprasza na naukową sesję: Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2016 roku w Kielcach. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą panele dyskusyjne: Sienkiewiczowska wizja historii dzisiaj oraz Po Sienkiewiczu – nowe odsłony powieści historycznej. Konteksty popkulturowe. Wezmą w nich udział literaturoznawcy (m.in. Grażyna Borkowska, Andrzej Mencwel, Krystyna Pietrych, Jolanta Sztachelska) i pisarze (Olga Tokarczuk, Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Kristina Sabauliaskaitė).

 

PROGRAM KONFERENCJI

15 września, czwartek

Miejsce: Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, plac Zamkowy 1

11.00- Otwarcie konferencji

11.30 - Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz wiecznie żywy?

Marek Pąkciński, Wiara u podstaw polis – „teologia polityczna” Henryka Sienkiewicza

Mariya Bracka, Męskość poprzez pryzmat etniczności: antagonistów etnicznych obrazy w Trylogii Henryka Sienkiewicza

Robert Kotowski,  Dziennik Marii Szetkiewiczówny

13. 20 - Jolanta Sztachelska, Henryk Sienkiewicz odchodzi w mit. Z dziejów obecności pisarza w XX i XXI wieku

Bartłomiej Szleszyński, Opowieści o honorze, ojczyźnie i wojnie na kresach imperium. Trylogia Henryka Sienkiewicza i Opowieści z meekhańskiego pogranicza Roberta E. Wegnera

Krystyna Pietrych, Czy Olga Tokarczuk prze-pisała Sienkiewiczowską Trylogię?

14. 20  - dyskusja

17.15 - PanelSienkiewiczowska wizja historii dzisiaj ( Grażyna Borkowska, Dariusz Gawin,  Eliza Kącka, Ryszard Koziołek, Jakub Majmurek, Andrzej Mencwel, Marek Pąkciński, KristinaSabauliaskaitė)

 

16 września, piątek

Miejsce: Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

10.00 - Tadeusz Budrewicz, Puszcza Białowieska w oczach Sienkiewicza: pamięć, piękno czy pożytek?

Wojciech Łapiński, Między heroicznością a śmiesznością. O bohaterstwie w powieściach Sienkiewicza raz jeszcze

Kornelia Sobczak, Hajduczki i podlotki. Postaci kobiece u Sienkiewicza w perspektywie recepcji młodych czytelniczek

Jacek Kubiak, Henryk Sienkiewicz – epigonizm czy „epigonalność”

Wacław Forajter, Strzelba Sienkiewicza

12.00 - Bożena Zaboklicka, Sienkiewicz zmanipulowany – recepcja polskiego noblisty w Hiszpanii

Marek Tomaszewski, Kilka uwag na marginesie recepcji Quo vadis? Henryka Sienkiewicza we Francji

Katarzyna Kościewicz, Sienkiewicz polityczny i upolityczniony. Recepcja peerelowska

Barbara Sokołowska-Hurnowicz, Rola i funkcjonowanie muzeum biograficznego na przykładzie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

13. 30 - dyskusja

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

17.00   - PanelPo Sienkiewiczu – nowa odsłona powieści historycznej. Konteksty popkulturowe (Agnieszka Izdebska,  Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Filip Mazurkiewicz, Krystyna Pietrych, Bartłomiej Szleszyński, Jolanta Sztachelska, Olga Tokarczuk)

 

17 września, sobota

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach im. Witolda Gombrowicza, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

9. 00 - Aneta Mazur, „Sprawa Bourgeta” – czyli co właściwie łączy Sienkiewiczowskie Bez dogmatu z BourgetowskimLe Disciple

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Od Ponad życiem do Wirów Henryka Sienkiewicza

Barbara Gierszewska, Współczesna recepcja filmowych adaptacji dzieł Sienkiewicza

Jan Ciechowicz, Sienkiewicz jako dramaturg

Barbara Szargot, Reinterpretacja Quo vadis w czeskim musicalu

Adrianna Adamek-Świechowska, Postmodernistyczna wizja dzieł Henryka Sienkiewicza w teatralnych transformacjach

Piotr Kubkowski, Sienkiewicz jako cyklista

12.30 - o. Andrzej Bielat OP Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej

Ireneusz Gielata, Między „piaskiem a niebem” – Sienkiewicz wobec „strasznej martwoty”

13. 10 - dyskusja i podsumowanie konferencji

15.00 - Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Информация

Дата размещения:
16 августа 2016; 09:45 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
5 сентября 2016; 21:55 (Magdalena Płusa)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах