Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2016 - 21.10.2016
Дата размещения: 05.08.2016

Słowa-klucze 2016

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016″, która odbędzie się w dniach 20-21 października na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym: statystykę językoznawczą, językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną, medioznawstwo, leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, min. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne: prof. dr Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden).

Język konferencji: polski, niemiecki. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł / 100 euro. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.08.2016 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl W abstrakcie powinny się znaleźć: tytuł, do 300 słów opisu, ew. krótka bibliografia. Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu zostanie rozesłana do 15 września.

Komitet organizacyjny: dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW, dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, dr hab. Magdalena Derwojedowa, dr Marta Czyżewska, dr Dorota Kopcińska.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.08.2016 17:30

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах