Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 21.10.2016
Added on: 05.08.2016

Słowa-klucze 2016

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016″, która odbędzie się w dniach 20-21 października na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym: statystykę językoznawczą, językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną, medioznawstwo, leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, min. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne: prof. dr Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden).

Język konferencji: polski, niemiecki. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł / 100 euro. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.08.2016 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl W abstrakcie powinny się znaleźć: tytuł, do 300 słów opisu, ew. krótka bibliografia. Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu zostanie rozesłana do 15 września.

Komitet organizacyjny: dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW, dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, dr hab. Magdalena Derwojedowa, dr Marta Czyżewska, dr Dorota Kopcińska.

Information

Application deadline for speakers:
31.08.2016 17:30
Added on:
5 August 2016; 06:54 (Sylwia Pikula)
Edited on:
5 August 2016; 20:48 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.