Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.10.2016 - 21.10.2016
Added on: 05.08.2016

Słowa-klucze 2016

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016″, która odbędzie się w dniach 20-21 października na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym: statystykę językoznawczą, językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną, medioznawstwo, leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, min. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne: prof. dr Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden).

Język konferencji: polski, niemiecki. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł / 100 euro. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.08.2016 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl W abstrakcie powinny się znaleźć: tytuł, do 300 słów opisu, ew. krótka bibliografia. Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu zostanie rozesłana do 15 września.

Komitet organizacyjny: dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW, dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, dr hab. Magdalena Derwojedowa, dr Marta Czyżewska, dr Dorota Kopcińska.

Information

Application deadline for speakers:
31.08.2016 17:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.