Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.11.2017 - 07.11.2017
Added on: 05.09.2017

Słowa-klucze 2017

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego oraz Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie zapraszają na konferencję „Słowa klucze 2017”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematyka

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Tematyka ta łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

  • statystykę językoznawczą
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
  • medioznawstwo
  • leksykologię i leksykografię.

Podstawą do opisania słów kluczy współczesnej Polski będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie (http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Konferencja będzie także okazją do przyjrzenia się podobnym projektom w innych krajach, m.in. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne wygłoszą m.in. prof. Jerzy Bartmiński (UMCS) i prof. Maciej Eder (IJP PAN).

Językami konferencji są polski, niemiecki i angielski.

Zgłoszenia

Abstrakty wystąpień można przesyłać do 10 września 2017 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl.

W abstrakcie powinny się znaleźć:

  • tytuł
  • do 300 słów opisu
  • krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 30 września 2017.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN/75 EUR.

Ważne terminy:

  • termin nadsyłania zgłoszeń – 10.09.2017
  • termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia – 30.09.2017
  • konferencja – 6-7.11.2017

Komitet organizacyjny:

Waldemar Czachur (IG UW), Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Monika Kwiecień (IJP UW), Dorota Kopcińska (IJP UW), Marek Łaziński (IJP UW, przewodniczący komitetu), Vladislava Warditz (Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie)

Information

Application deadline for speakers:
09.09.2017 22:00
Added on:
5 September 2017; 12:15 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 September 2017; 00:06 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.