Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.11.2019 - 16.11.2019
Дата размещения: 10.09.2019

Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Buntowanie się przeciw zastanym wartościom leży w ludzkiej naturze. Doskonałym dowodem na to jest m.in. zjawisko konfliktu pokoleniowego, który można ujmować zarówno w relacjach rodzic – dziecko, jak i stare – nowe, czego najlepszym przykładem jest choćby ballada Romantyczność. Reakcją na ową niezgodę mogą być tak pastisze w postaci tekstów kultury, jak i otwarta rewolucja pociągająca za sobą walkę i rozlew krwi. Sprzeciw jednak nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi, niejednokrotnie powodując cierpienie buntowników. (z zapowiedzi Organizatorów)

Organizatorzy konferencji Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe zapraszają do namysłu nad między innymi następującymi zagadnieniami:

 • bunt, sprzeciw i rewolta w przedstawieniach kultury (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne, fotografia);
 • władza i prawo a sprzeciw;
 • rewolucje obyczajowe;
 • rewolucje modowe;
 • konflikty zbrojne;
 • dyskursy medialne; medialne obrazy sprzeciwu i buntu;
 • jednostka a sprzeciw i niezgoda;
 • dyskryminacja, mobbing – rozpoznania i przeciwdziałania;
 • kultura buntu;
 • manifestacje sprzeciwu;
 • historia a sprzeciw, bunt i niezgoda;
 • aspekty tożsamościowe;
 • kryzys ekonomiczny;
 • sprzeciw i niezgoda a religia;
 • medialne obrazy sprzeciwu i buntu;
 • bunt, sprzeciw niezgoda w mitologiach;
 • społeczne i obyczajowe aspektu buntu i sprzeciwu;
 • przemoc a bunt;
 • bezsilność i władza

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sbnk.konferencja@gmail.com mija 25 października 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://sbnkonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr Renata Iwicka, dr Barbara Szymczak-Maciejczyk

Информация

Адрес:
ul. Grodzka 52, Kraków
Подача заявок для докладчиков до:
25.10.2019
Оплата:
360 zł
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах