Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.05.2017 - 21.05.2017
Дата размещения: 30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

Organizatorzy trzeciej konferencji z cyklu "Światy poza światem", w tegorocznej odsłonie poświęconej Narracjom fantastycznym w literaturze i mediach – zachęceni postępującą odnową refleksji akademickiej nad fantastyką i fantastycznością w Polsce – ogłaszają nabór abstraktów proponujących refleksję nad:
• przemianami gatunkowymi w najnowszej fantastyce (od steampunku i clockpunku po gunpowder fantasy);
• postmodernizmem w fantastyce (od Johna Crowleya przez Neila Gaimana po Neala Stephensona i Jacka Dukaja);
• literaturoznawczymi, filmoznawczymi, groznawczymi, serialoznawczymi i komiksoznawczymi badaniami nad fantastyką;
• historii oraz korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
• konwencjonalnymi odnogami fantastyki (groza, horror, romans metafizyczny, magiczny realizm, historical fantasy itp.);
• retellingiem oraz fantastyką dziecięco-młodzieżową;
• polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej);
• problemem kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy;
• estetyką fantastyczną;
• fantastyką w badaniach teoretycznoliterackich i w filozofii;
• fantastyką w perspektywie nowych mediów;
• dyskursami zaangażowanymi w fantastyce: ekokrytyką, feminizmem, gender studies, afektywnością, postkolonializmem, krytyką neoliberalizmu i relacjami postzależnościowymi;
• aktywnością światotwórczą i fanowską w obszarze fantastyki (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.);
• fandomem i fantastycznymi społecznościami fanowskimi;
• problemami adaptacji (i gradaptacji) fantastyki w popkulturze.

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:
• J. R. R. Tolki
• Clive S. Lewis;
• John Crowley;
• Mervyn Peake;
• Isaac Asimov;
• George R. R. Martin;
• Stephen King;
• A. Sapkowski;
• William Gibson;
• Frank Herbert,;
• Neal Stephenson;
• Jeffrey Ford;
• Jacek Dukaj;
• Neil Gaiman;
• Ursula le Guin;
• Herbert G. Wells;
• Ray Bradbury;
• Philip K. Dick;
• Susanna Clarke;
• Orson Scott Card;
• Guy Gavriel Kay;
• Stanisław Lem;
• Joyce C. Oates;
• David Mitchell;
• James Blaylock;
• Brandon Sanderson;
• Jeff VanderMeer,
• Ian McDonald;
• Joanne K. Rowling;
• Tad Williams;
• Richard Adams;
• John Harrison;
• Ira Levin;
• Adrian Tchaikovsky;
• China Miéville;
• Algernon
• Blackwood;
• Marion Z. Bradley;
• Robin Hobb;
• Peter Watts;
• Jonathan Carroll;
• H. P. Lovecraft;
• Patricia McKillip;
• Glen Cook;
• Fritz Leiber;
• David Weber;
• Gene Wolfe;
• Joe Abercrombie;
• Robert Block;
• Ann Rice;
• Richard Matheson;
• Charlaine Harris;
• Gardner Dozois;
• Martha Wells;
• Lucius Shepard;
• Ian MacLeod;
• Clive Barker;
• Terry Goodkind;
• Dan Simmons;
• Ted Chiang;
• Walter Jon Williams;
• Brian McClellan;
• Jarosław Grzędowicz.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatypozaswiatem@gmail.com mija 30 kwietnia 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 300 PLN.

Ośrodek Badawczy FactaFicta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki ubiegania się o grant opisane są na stronie: factaficta.org/granty Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie.
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.04.2017 21:30
Оплата:
300 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
30 марта 2017; 12:34 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
25 апреля 2017; 14:18 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

05.07.2016

Nabór artykułów do ,,Acta Humana”

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах