Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.05.2017 - 21.05.2017
Дата размещения: 30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

Organizatorzy trzeciej konferencji z cyklu "Światy poza światem", w tegorocznej odsłonie poświęconej Narracjom fantastycznym w literaturze i mediach – zachęceni postępującą odnową refleksji akademickiej nad fantastyką i fantastycznością w Polsce – ogłaszają nabór abstraktów proponujących refleksję nad:
• przemianami gatunkowymi w najnowszej fantastyce (od steampunku i clockpunku po gunpowder fantasy);
• postmodernizmem w fantastyce (od Johna Crowleya przez Neila Gaimana po Neala Stephensona i Jacka Dukaja);
• literaturoznawczymi, filmoznawczymi, groznawczymi, serialoznawczymi i komiksoznawczymi badaniami nad fantastyką;
• historii oraz korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
• konwencjonalnymi odnogami fantastyki (groza, horror, romans metafizyczny, magiczny realizm, historical fantasy itp.);
• retellingiem oraz fantastyką dziecięco-młodzieżową;
• polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej);
• problemem kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy;
• estetyką fantastyczną;
• fantastyką w badaniach teoretycznoliterackich i w filozofii;
• fantastyką w perspektywie nowych mediów;
• dyskursami zaangażowanymi w fantastyce: ekokrytyką, feminizmem, gender studies, afektywnością, postkolonializmem, krytyką neoliberalizmu i relacjami postzależnościowymi;
• aktywnością światotwórczą i fanowską w obszarze fantastyki (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.);
• fandomem i fantastycznymi społecznościami fanowskimi;
• problemami adaptacji (i gradaptacji) fantastyki w popkulturze.

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:
• J. R. R. Tolki
• Clive S. Lewis;
• John Crowley;
• Mervyn Peake;
• Isaac Asimov;
• George R. R. Martin;
• Stephen King;
• A. Sapkowski;
• William Gibson;
• Frank Herbert,;
• Neal Stephenson;
• Jeffrey Ford;
• Jacek Dukaj;
• Neil Gaiman;
• Ursula le Guin;
• Herbert G. Wells;
• Ray Bradbury;
• Philip K. Dick;
• Susanna Clarke;
• Orson Scott Card;
• Guy Gavriel Kay;
• Stanisław Lem;
• Joyce C. Oates;
• David Mitchell;
• James Blaylock;
• Brandon Sanderson;
• Jeff VanderMeer,
• Ian McDonald;
• Joanne K. Rowling;
• Tad Williams;
• Richard Adams;
• John Harrison;
• Ira Levin;
• Adrian Tchaikovsky;
• China Miéville;
• Algernon
• Blackwood;
• Marion Z. Bradley;
• Robin Hobb;
• Peter Watts;
• Jonathan Carroll;
• H. P. Lovecraft;
• Patricia McKillip;
• Glen Cook;
• Fritz Leiber;
• David Weber;
• Gene Wolfe;
• Joe Abercrombie;
• Robert Block;
• Ann Rice;
• Richard Matheson;
• Charlaine Harris;
• Gardner Dozois;
• Martha Wells;
• Lucius Shepard;
• Ian MacLeod;
• Clive Barker;
• Terry Goodkind;
• Dan Simmons;
• Ted Chiang;
• Walter Jon Williams;
• Brian McClellan;
• Jarosław Grzędowicz.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatypozaswiatem@gmail.com mija 30 kwietnia 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 300 PLN.

Ośrodek Badawczy FactaFicta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki ubiegania się o grant opisane są na stronie: factaficta.org/granty Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie.
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.04.2017 21:30
Оплата:
300 zł
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах