Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 12.12.2020 g.10:00 - 13.12.2020 g.18:00
Дата размещения: 01.12.2020

Tożsamość nasza powszednia / Międzynarodowa Konferencja

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
London
Целевые аудитории:
Другие

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konfrencję

Rada Naukowa Konferencji
Prof. dr hab. Halina Taborska (PUNO), Dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela, prof. UP, Prof. dr Grażyna Czubińska (PUNO), Dr hab. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (PUNO), Dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP, Dr Justyna Gorzkowicz (PUNO), Dr Eliza Kącka (PUNO)

Komitet Organizacyjny 
Prof. Grażyna Czubińska (PUNO), Dr Justyna Gorzkowicz (PUNO), Dr Teresa Naidoo (PUNO), Dr Krzysztof Gil (UP), Mgr Jarosław Solecki (PUNO), Mgr Juan Valencia (PUNO), Mgr Adrian Ligęza (PUNO)
Sekretarz Konferencji: Mgr Urszula Walczak

→Języki konferencyjne:  polski i angielski 

Konferencja ma na celu połączenie działań z obszaru sztuk wizualnych z rozważaniami znajdującymi się w spektrum różnorodnych dziedzin naukowych. Wątkiem teoretycznym wspólnego spotkania naukowców i artystów stało się pytanie o „tożsamość”. To właśnie „tożsamość” bowiem pozostaje jednym z najważniejszych, będących wciąż “w procesie” zagadnień dotyczących wszystkich dziedzin życia człowieka: jego działalności artystycznej, kulturowej, społecznej, religijnej czy naukowej. Struktury świata ponowoczesnego obligują badaczy do wypróbowywania coraz to nowszych metodologii, wyrafinowanych środków interdyscyplinarnego rozumienia wymiarów procesu identyfikacji, zachęcając do nieszablonowego myślenia i mówienia o “tożsamości”. Wychodząc naprzeciw trudnościom jednoznacznego określenia zagadnienia “tożsamości”, organizatorzy spotkania podzielili je na umowne panele tematyczne, zapraszając do uczestnictwa w konferencji reprezentantów różnych dyscyplin.

Wyodrębnione panele odpowiadają dodatkowo PIĘCIU perspektywom twórczym, które podejmą artyści z Instytutu Malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rezultaty ich działań artystycznych będziemy mogli oglądać przez dwa miesiące między 18.12.2020-18.02.2021 w 3D Blue Point Art Gallery PUNO London na wystawie zatytułowanej „Obrazy Tożsamości”.

Program konferencji i książka abstraktów do pobrania w załączniku.

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM. Jeśli chcesz wziąć w niej udział, wyślij e-mail na adres: konferencja@puno.edu.pl

Konferencja "Everyday Identity" oraz wirtualna wystawa "Images of Identity" są częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego: "The Question of "Identity" in an Interdisciplinary Approach 2020/2021". Projekt realizowany jest we współpracy Instytutu Kultury Europejskiej PUNO oraz Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Опубликовал:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

Дата размещения:
1 декабря 2020; 18:53 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
7 декабря 2020; 15:29 (Justyna Gorzkowicz)

Смотреть также

01.11.2020

Tożsamość nasza powszednia – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zapraszają do zgłaszania propozycji wystapień konferencyjnych. Głównym zamierzeniem Międzynarodowej Konferencji  Online – Tożsamość nasza powszednia jest zapoznanie się z różnorodnymi perspektywami widzenia  problematyki tożsamościowej  (w tym “tożsamości mobilnych”, wielokulturowych) w kontekście ujęcia interdyscyplinarnego. Włączając optykę mniejszości narodowych, zostanie dodatkowo zaakcentowany wymiar  pracy empirycznej i teoretycznej nad sposobami wyrażania tożsamości w życiu codziennym emigracji.

05.09.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity)

Jak sensy wpisane w przestrzeń mogą wpływać na jej zagospodarowanie? W jaki sposób władza wykorzystuje semantykę miejsca, by oddziaływać na społeczeństwo? Czy literaturoznawstwo może pomóc w rekonstrukcji doświadczania przestrzeni w danym okresie historycznym oraz, w jaki sposób metamorfoza miejsca staje się elementem walki mentalnej? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytania, a także rozważania nad „architekturą wyobrażoną”, która staje się nośnikiem tożsamości (np. w sytuacji podtrzymywania jej poza granicami kraju) podejmą badacze reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe.

23.06.2018

Crossroads II Conference: City/Non-City

The Institute of Modern Languages is pleased to invite scholars from Poland and abroad to the Crossroads II Conference: City/Non-City that will be held on 29-30 November 2018 at the University of Białystok.

06.02.2021

OPEN CALL: Cyprian Norwid wczoraj i dziś w dwusetlecie urodzin poety – emigranta

Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie we współpracy z Instytutem Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Polską Macierzą Szkolną w Londynie mają zaszczyt zaprosić do zgłaszania swoich wystąpień na interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową poświęcona życiu i twórczości Cypriana Norwida.    

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах