Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.10.2021 g.09:00 - 23.10.2021 g.15:30
Дата размещения: 27.08.2021

VII Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka światowa – archiwa i współczesność"

Начало событияВид события:
конгресс
Местность:
Wrocław
Организаторы:

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 – 23 października 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej VII Światowy Kongres Polonistów. Pierwotnie VII edycja Kongresu miała się odbyć we Wrocławiu w dniach 25 - 27 czerwca 2020 r., jednak ze względu na zagrożenia wynikające z szerzenia się pandemii COVID-19 została przełożona na jesień bieżącego roku. Z tego samego powodu zmianie uległa formuła Kongresu i w związku z tym wszystkie wydarzenia będą się odbywały online.

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych włącznie ze współczesnymi  archiwami cyfrowymi. W kręgu problemów omawianych podczas Kongresu znajdzie się także sztuka przekładu.

Plakat VII Światowy Kongres Polonistów prawa Instytut Folologii Polskiej UWr

Proponujemy, by wystąpienia VII Kongresu dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe; zasoby internetowe/cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych). W szczególności archiwalne oraz współczesne zasoby źródłowe i zbiory biblioteczne w badaniach polonistycznych: analiza stanu zasobów, dawne i współczesne sposoby ich opracowania i wykorzystania w badaniach naukowych i pracach edytorskich, stan digitalizacji i udostępniania cyfrowego. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. 
  2. Współczesna polonistyka a kultura pamięci. Polonica rozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej. Archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne.
  3. Historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze. Dydaktyka języka polskiego jako obcego; studenci polonistyk i lektoratów języka polskiego.
  4. Polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności; język polski pokoleń migrantów;  utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji.
  5. Promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej; przekład i mechanizmy recepcji (archiwa komparatystyki).

Ponadto proponujemy następujący zakres badawczy:

  1. Archiwum jako problem teoretyczny.
  2. Archiwum jako miejsce: materialność kultury, materialność tekstu.
  3. Archiwa literackie; historyk literatury/kultury jako archiwista.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas Kongresu. Poniżej podajemy najważniejsze kryteria kwalifikowania tematów:

- zgodność z założeniami programowymi Kongresu - przede wszystkim tematyka dotycząca archiwów i ich roli w badaniach polonistycznych, poloniców rozproszonych po świecie, sytuacji i historii ośrodków polonistycznych na świecie, wielojęzyczności polsko-obcej, promocji języka polskiego i kultury polskiej,

- ujęcia zagadnień, które wykraczają poza perspektywę jednostkową - preferowane będą syntezy oraz problemy reprezentatywne dla całej grupy zagadnień,

- opracowania pozwalające na uzyskanie nowych rezultatów badawczych, zwłaszcza nowatorskie pod względem metodyki i tematyki.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU dostępny jest na stronie http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl/program/.


Ramowy program VII Światowego Kongresu Polonistów
(Wrocław, 20 – 23 października 2021)

Program może ulec jeszcze drobnym zmianom.

20.10.2021 (środa)

9.00-11.00  Uroczyste otwarcie Kongresu

11.00-12.30  Panele dyskusyjne:

Panel 1. Promocja kultury polskiej w świecie

Panel 2. Polskie książki najważniejsze

12.30-13.00  Przerwa

13.00-14.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

14.30-15.00  Przerwa

15.00-16.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

16.30-17.00  Przerwa

17.00-19.00  Panel 3. Nowa historia literatury polskiej

21.10.2021 (czwartek)

9.00-11.30  Obrady w sekcjach

11.30-12.00  Przerwa

12.00-12.45  Wykład plenarny z dyskusją

12.45-13.15  Przerwa

13.15-14.45  Panele dyskusyjne:

Panel 4. Archiwa w badaniach polonistycznych u progu XXI wieku

Panel 5. Czym jest Nagroda Nobla dla literatury polskiej w świecie?

14.45-15.30  Przerwa

15.30-17.30  Walne zgromadzenie MSSP

15.30-17.30  Wirtualne zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza

17.30-19.00  Przerwa

19.00-20.30  Spotkanie literackie z zaproszonym gościem

22.10.2021 (piątek)

9.00-11.30  Sekcja z referatami

11.30-12.00  Przerwa

12.00-13.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

13.30-14.00  Przerwa

14.00-16.00  Warsztaty
(Pracownia Prostej Polszczyzny, Pracownia Polszczyzny Mówionej, Archiwistyka: Ossolineum, Archiwum UWr, Archiwa trudno dostępne, Pracownia Humanistyki Cyfrowej, Muzeum Pana Tadeusza)

16.00-16.20  Przerwa

16.20-18.40  Obrady w sekcjach

19.00-20.30  Spotkanie literackie z zaproszonym gościem

23.10.2021 (sobota)

9.00-10.30  Panele dyskusyjne:

Panel 6. Polska wspólnota językowa – jedność i różnorodność

Panel 7. Archiwa komparatystyki w epoce cyfrowej

10.30-11.00  Przerwa

11.00-13.30  Obrady w sekcjach

13.30-14.00  Przerwa

14.00-15.30  Uroczyste zamknięcie Kongresu

Информация

Адрес:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2021 23:00
Подача заявок для участников до:
17.09.2021 23:00
Оплата:
Bez opłat
Дата размещения:
27 августа 2021; 08:39 (Ewa Grzęda)
Дата правки:
14 октября 2021; 19:23 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах