Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.10.2021 g.09:00 - 23.10.2021 g.15:30
Added on: 27.08.2021

VII Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka światowa – archiwa i współczesność"

Type of the event:
Congress
City or town:
Wrocław

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 – 23 października 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej VII Światowy Kongres Polonistów. Pierwotnie VII edycja Kongresu miała się odbyć we Wrocławiu w dniach 25 - 27 czerwca 2020 r., jednak ze względu na zagrożenia wynikające z szerzenia się pandemii COVID-19 została przełożona na jesień bieżącego roku. Z tego samego powodu zmianie uległa formuła Kongresu i w związku z tym wszystkie wydarzenia będą się odbywały online.

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych włącznie ze współczesnymi  archiwami cyfrowymi. W kręgu problemów omawianych podczas Kongresu znajdzie się także sztuka przekładu.

Plakat VII Światowy Kongres Polonistów prawa Instytut Folologii Polskiej UWr

Proponujemy, by wystąpienia VII Kongresu dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe; zasoby internetowe/cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych). W szczególności archiwalne oraz współczesne zasoby źródłowe i zbiory biblioteczne w badaniach polonistycznych: analiza stanu zasobów, dawne i współczesne sposoby ich opracowania i wykorzystania w badaniach naukowych i pracach edytorskich, stan digitalizacji i udostępniania cyfrowego. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. 
  2. Współczesna polonistyka a kultura pamięci. Polonica rozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej. Archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne.
  3. Historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze. Dydaktyka języka polskiego jako obcego; studenci polonistyk i lektoratów języka polskiego.
  4. Polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności; język polski pokoleń migrantów;  utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji.
  5. Promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej; przekład i mechanizmy recepcji (archiwa komparatystyki).

Ponadto proponujemy następujący zakres badawczy:

  1. Archiwum jako problem teoretyczny.
  2. Archiwum jako miejsce: materialność kultury, materialność tekstu.
  3. Archiwa literackie; historyk literatury/kultury jako archiwista.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas Kongresu. Poniżej podajemy najważniejsze kryteria kwalifikowania tematów:

- zgodność z założeniami programowymi Kongresu - przede wszystkim tematyka dotycząca archiwów i ich roli w badaniach polonistycznych, poloniców rozproszonych po świecie, sytuacji i historii ośrodków polonistycznych na świecie, wielojęzyczności polsko-obcej, promocji języka polskiego i kultury polskiej,

- ujęcia zagadnień, które wykraczają poza perspektywę jednostkową - preferowane będą syntezy oraz problemy reprezentatywne dla całej grupy zagadnień,

- opracowania pozwalające na uzyskanie nowych rezultatów badawczych, zwłaszcza nowatorskie pod względem metodyki i tematyki.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU dostępny jest na stronie http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl/program/.


Ramowy program VII Światowego Kongresu Polonistów
(Wrocław, 20 – 23 października 2021)

Program może ulec jeszcze drobnym zmianom.

20.10.2021 (środa)

9.00-11.00  Uroczyste otwarcie Kongresu

11.00-12.30  Panele dyskusyjne:

Panel 1. Promocja kultury polskiej w świecie

Panel 2. Polskie książki najważniejsze

12.30-13.00  Przerwa

13.00-14.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

14.30-15.00  Przerwa

15.00-16.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

16.30-17.00  Przerwa

17.00-19.00  Panel 3. Nowa historia literatury polskiej

21.10.2021 (czwartek)

9.00-11.30  Obrady w sekcjach

11.30-12.00  Przerwa

12.00-12.45  Wykład plenarny z dyskusją

12.45-13.15  Przerwa

13.15-14.45  Panele dyskusyjne:

Panel 4. Archiwa w badaniach polonistycznych u progu XXI wieku

Panel 5. Czym jest Nagroda Nobla dla literatury polskiej w świecie?

14.45-15.30  Przerwa

15.30-17.30  Walne zgromadzenie MSSP

15.30-17.30  Wirtualne zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza

17.30-19.00  Przerwa

19.00-20.30  Spotkanie literackie z zaproszonym gościem

22.10.2021 (piątek)

9.00-11.30  Sekcja z referatami

11.30-12.00  Przerwa

12.00-13.30  2 wykłady plenarne z dyskusją

13.30-14.00  Przerwa

14.00-16.00  Warsztaty
(Pracownia Prostej Polszczyzny, Pracownia Polszczyzny Mówionej, Archiwistyka: Ossolineum, Archiwum UWr, Archiwa trudno dostępne, Pracownia Humanistyki Cyfrowej, Muzeum Pana Tadeusza)

16.00-16.20  Przerwa

16.20-18.40  Obrady w sekcjach

19.00-20.30  Spotkanie literackie z zaproszonym gościem

23.10.2021 (sobota)

9.00-10.30  Panele dyskusyjne:

Panel 6. Polska wspólnota językowa – jedność i różnorodność

Panel 7. Archiwa komparatystyki w epoce cyfrowej

10.30-11.00  Przerwa

11.00-13.30  Obrady w sekcjach

13.30-14.00  Przerwa

14.00-15.30  Uroczyste zamknięcie Kongresu

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Application deadline for speakers:
30.06.2021 23:00
Application deadline for participants:
17.09.2021 23:00
Fee:
Bez opłat
Added on:
27 August 2021; 08:39 (Ewa Grzęda)
Edited on:
14 October 2021; 19:23 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.