Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 26.04.2021 g.09:00 - 27.04.2021 g.18:00
Дата размещения: 16.04.2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP,
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Marzenna Mazur,
Dyrektor Instytutu Filologii, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, kierownik naukowy konferencji
mają zaszczyt zaprosić
na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową
w cyklu Rzeczpospolita domów
pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze
Słupsk, 26-27 kwietnia 2021
Miejsce konferencji: Słupsk on-line – platforma Google Meet
{rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 8.45 do 9.15}

Program konferencji


26 kwietnia 2021 r.
9.15 – otwarcie konferencji
Wystąpienia: Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. AP, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Marzenna Mazur
Dyrektor Instytutu Filologii, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP
Panel I
9.30-11.10 Obrady - moderator: Prof. dr hab. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
1. Prof. dr hab. Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki, Piotra Skargi Bractwo Miłosierdzia Bogarodzice (1584) i prowadzone przez nie zakłady ku ulżeniu cierpieniom
2. Prof. dr hab. Renarda Ocieczek, Uniwersytet Śląski, Domy opieki na przełomie XV/XVI wieku
3. Dr hab. Adam Szarszewski, prof. GUM, dr Piotr Paluchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szpital jako dom. Działalność gdańskich instytucji dobroczynnych (XV-XVIII w.)
4. Dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Zakład psychiatryczny, dom opieki, szpital... – jako niemiejsca
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-11.45 Przerwa
Panel II
11.45-13.25 Obrady - moderator: Prof. dr hab. Maria Wichowa
1. Prof. dr hab. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Między zamkiem a klasztorem – przestrzenie i rodzaje posługi duchowej i cielesnej w wybranych żywotach księżnych polskich
2. Dr hab. Ewa Krawiecka, prof. UAM, Skrzynka miłosierdzia. Uwagi nad wybranymi przykładami wielkopolskiej dobroczynności dla ciała i ducha w XIX wieku
3. Dr Kacper Pencarski, AP w Słupsku, Kulturotwórcza i opiekuńcza funkcja małych i średnich dworów wschodniej części Pomorza Zachodniego w XIX i XX w. (do 1939 r.)
4. Mgr Pola Pauba – Postulaty adhortacji Ecclesia in Europa Jana Pawła II w lokalnym wymiarze troski o człowieka sprawowanej przez Słupski Oddział Civitas Christiana
13.25-13.45 Dyskusja
13.45-14.00 Przerwa
Panel III
14.00-15.40 Obrady - moderator: Dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP
1. Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, Ciechocinek: historia zdrojowych salonów i podróży „do wód” 2. Mgr Angelika Krawiec, Słupsk, Mens sana in corpore sano… Prospołeczna i prozdrowotna funkcja pracowni i ośrodków arteterapii (na wybranych przykładach)
3. Mgr Joanna Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Terapeutyczna rola Benefisu Dojrzałości – międzypokoleniowego projektu artystycznego
4. Mgr Elżbieta Broda, Akademia Pomorska w Słupsku, Miejsce duchowego wsparcia artystów czyli salon literacki w polskiej kulturze
15.40-16.00 Dyskusja
16.00-16.15 Przerwa
Panel IV
16.15-17.55 Obrady - moderator: Dr hab. Ewa Krawiecka, prof. UAM
1. Dr Katarzyna Kaczor-Scheitler, Uniwersytet Łódzki, Obecność przeszłości we współczesności. Dzieje dawnego pałacu Starzeńskich w Płazie 2. Prof. dr hab. Maria Olszewska, UW, Nie dowie się pan nigdy prawdy. Rzeczywistość poprawczaka w powieści Jana Komolki Ucieczka do nieba
3. Dr Katarzyna Jerzak, prof. AP, Jak na obcej planecie lub stacji przesiadkowej. Henryka Grynberga pamiętnik pisany w domu opieki
Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji – Henryka Grynberga – oraz dyskusja
27 kwietnia 2021 r.
Panel I
9.30-11.10 Obrady - moderator: Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
1. Dr hab. Leszek Teusz, prof. UAM, Szpitalnictwo w literaturze staropolskiej
2. Dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW w Bydgoszczy, Ars separandi. O odosobnieniu, pokucie i… św. Hieronimie w piśmiennictwie polskiego baroku
3. Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner, UMK w Toruniu, Poezja polskiego baroku jako przejaw chrześcijańskiej kultury medytacji
4. Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, Akademia Pomorska, Ogród w poezji polskiego baroku jako miejsce uzdrawiające duszę i ciało
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-11.45 Przerwa
Panel II
11.45-13.25 Obrady - moderator: Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB 1. Prof. dr hab. Marek Sobczyński i mgr Monika Cepil, UŁ, Uzdrawianie duszy. Analiza przestrzenna i morfologiczna wybranych ośrodków lecznictwa psychiatrycznego w Polsce w ujęciu historyczno-geograficznym
2. Dr Tomasz Figlus i Mgr Monika Cepil, UŁ, Szpitalnictwo Ziemi Obiecanej. Geneza i dziedzictwo kulturowe szpitali z fundacji rodów fabrykanckich w Łodzi
3. Dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ, Absolutny brak wiary we własne siły i w lepsze jutro. Żydowskie domy dziecka w Polsce w okresie tużpowojennym – rozmieszczenie, założenia programowe, działalność
4. Mgr Magdalena Goik, UMK w Toruniu, Ostoja Pokoju – Dom Imperium Miłosierdzia
13.25-13.45 Dyskusja
13.45-14.00 Przerwa
Panel III
14.00-15.15 Obrady - moderator: Dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ
1. Mgr Mateusz Zimny, UP JP II w Krakowie, Posługa duchowa w duchackim szpitalu Ducha Świętego w Krakowie w XVI w. na podstawie rękopisu 7044 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
2. Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB, WSB we Wrocławiu, W służbie ducha i ciała. Ewangelickie diakonaty na Dolnym Śląsku w XIX i XX wieku
3. Mgr Kamil Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski, Z miłości do bliźniego. Działalność ewangelickich sióstr diakonis z Ząbkowic Śląskich w latach 1866-1946
15.15-15.30 Dyskusja
15.30-15.45 Przerwa
Panel IV
15.45-17.00 Obrady - moderator: Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP
1. Lic. Małgorzata Pencarska, Akademia Pomorska, Przybytki Wenery w oświeceniowej Warszawie jako obiekty specyficznego o(parcia) człowieka
2. Dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska, UMK Toruń, Ludzkie ciało jako przedmiot uwznioślenia i eksperymentu w dobie oświecenia. Miejsca odosobnienia
3. Dr Monika Waśkow, Dr Kazimiera Hebel, Akademia Pomorska w Słupsku, „Pacjent w domu”. Przygotowanie do opieki nad chorymi w Słupskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
17.00-17.15 Dyskusja

Информация

Дата размещения:
16 апреля 2021; 09:15 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
21 апреля 2021; 11:43 (Anna Sobiecka)

Смотреть также

15.11.2017

500-lecie reformacji – wielość perspektyw

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu, serdecznie zapraszają na sympozjum 500-lecie reformacji – wielość perspektyw, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

27.11.2018

Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorzaw 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy serdecznie zapraszają na sympozjum Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości (11 grudnia 2018 r.) pod honorowym patronatem JE Biskupa Edwarda Dajczaka oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

17.01.2016

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Konferencja Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce poświęcona będzie:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах