Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.04.2021 g.09:00 - 27.04.2021 g.18:00
Added on: 16.04.2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP,
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Marzenna Mazur,
Dyrektor Instytutu Filologii, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, kierownik naukowy konferencji
mają zaszczyt zaprosić
na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową
w cyklu Rzeczpospolita domów
pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze
Słupsk, 26-27 kwietnia 2021
Miejsce konferencji: Słupsk on-line – platforma Google Meet
{rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 8.45 do 9.15}

Program konferencji


26 kwietnia 2021 r.
9.15 – otwarcie konferencji
Wystąpienia: Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. AP, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Marzenna Mazur
Dyrektor Instytutu Filologii, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP
Panel I
9.30-11.10 Obrady - moderator: Prof. dr hab. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska
1. Prof. dr hab. Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki, Piotra Skargi Bractwo Miłosierdzia Bogarodzice (1584) i prowadzone przez nie zakłady ku ulżeniu cierpieniom
2. Prof. dr hab. Renarda Ocieczek, Uniwersytet Śląski, Domy opieki na przełomie XV/XVI wieku
3. Dr hab. Adam Szarszewski, prof. GUM, dr Piotr Paluchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szpital jako dom. Działalność gdańskich instytucji dobroczynnych (XV-XVIII w.)
4. Dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Zakład psychiatryczny, dom opieki, szpital... – jako niemiejsca
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-11.45 Przerwa
Panel II
11.45-13.25 Obrady - moderator: Prof. dr hab. Maria Wichowa
1. Prof. dr hab. Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Między zamkiem a klasztorem – przestrzenie i rodzaje posługi duchowej i cielesnej w wybranych żywotach księżnych polskich
2. Dr hab. Ewa Krawiecka, prof. UAM, Skrzynka miłosierdzia. Uwagi nad wybranymi przykładami wielkopolskiej dobroczynności dla ciała i ducha w XIX wieku
3. Dr Kacper Pencarski, AP w Słupsku, Kulturotwórcza i opiekuńcza funkcja małych i średnich dworów wschodniej części Pomorza Zachodniego w XIX i XX w. (do 1939 r.)
4. Mgr Pola Pauba – Postulaty adhortacji Ecclesia in Europa Jana Pawła II w lokalnym wymiarze troski o człowieka sprawowanej przez Słupski Oddział Civitas Christiana
13.25-13.45 Dyskusja
13.45-14.00 Przerwa
Panel III
14.00-15.40 Obrady - moderator: Dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP
1. Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, Ciechocinek: historia zdrojowych salonów i podróży „do wód” 2. Mgr Angelika Krawiec, Słupsk, Mens sana in corpore sano… Prospołeczna i prozdrowotna funkcja pracowni i ośrodków arteterapii (na wybranych przykładach)
3. Mgr Joanna Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Terapeutyczna rola Benefisu Dojrzałości – międzypokoleniowego projektu artystycznego
4. Mgr Elżbieta Broda, Akademia Pomorska w Słupsku, Miejsce duchowego wsparcia artystów czyli salon literacki w polskiej kulturze
15.40-16.00 Dyskusja
16.00-16.15 Przerwa
Panel IV
16.15-17.55 Obrady - moderator: Dr hab. Ewa Krawiecka, prof. UAM
1. Dr Katarzyna Kaczor-Scheitler, Uniwersytet Łódzki, Obecność przeszłości we współczesności. Dzieje dawnego pałacu Starzeńskich w Płazie 2. Prof. dr hab. Maria Olszewska, UW, Nie dowie się pan nigdy prawdy. Rzeczywistość poprawczaka w powieści Jana Komolki Ucieczka do nieba
3. Dr Katarzyna Jerzak, prof. AP, Jak na obcej planecie lub stacji przesiadkowej. Henryka Grynberga pamiętnik pisany w domu opieki
Wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji – Henryka Grynberga – oraz dyskusja
27 kwietnia 2021 r.
Panel I
9.30-11.10 Obrady - moderator: Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
1. Dr hab. Leszek Teusz, prof. UAM, Szpitalnictwo w literaturze staropolskiej
2. Dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. UKW w Bydgoszczy, Ars separandi. O odosobnieniu, pokucie i… św. Hieronimie w piśmiennictwie polskiego baroku
3. Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner, UMK w Toruniu, Poezja polskiego baroku jako przejaw chrześcijańskiej kultury medytacji
4. Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, Akademia Pomorska, Ogród w poezji polskiego baroku jako miejsce uzdrawiające duszę i ciało
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-11.45 Przerwa
Panel II
11.45-13.25 Obrady - moderator: Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB 1. Prof. dr hab. Marek Sobczyński i mgr Monika Cepil, UŁ, Uzdrawianie duszy. Analiza przestrzenna i morfologiczna wybranych ośrodków lecznictwa psychiatrycznego w Polsce w ujęciu historyczno-geograficznym
2. Dr Tomasz Figlus i Mgr Monika Cepil, UŁ, Szpitalnictwo Ziemi Obiecanej. Geneza i dziedzictwo kulturowe szpitali z fundacji rodów fabrykanckich w Łodzi
3. Dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ, Absolutny brak wiary we własne siły i w lepsze jutro. Żydowskie domy dziecka w Polsce w okresie tużpowojennym – rozmieszczenie, założenia programowe, działalność
4. Mgr Magdalena Goik, UMK w Toruniu, Ostoja Pokoju – Dom Imperium Miłosierdzia
13.25-13.45 Dyskusja
13.45-14.00 Przerwa
Panel III
14.00-15.15 Obrady - moderator: Dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ
1. Mgr Mateusz Zimny, UP JP II w Krakowie, Posługa duchowa w duchackim szpitalu Ducha Świętego w Krakowie w XVI w. na podstawie rękopisu 7044 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
2. Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB, WSB we Wrocławiu, W służbie ducha i ciała. Ewangelickie diakonaty na Dolnym Śląsku w XIX i XX wieku
3. Mgr Kamil Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski, Z miłości do bliźniego. Działalność ewangelickich sióstr diakonis z Ząbkowic Śląskich w latach 1866-1946
15.15-15.30 Dyskusja
15.30-15.45 Przerwa
Panel IV
15.45-17.00 Obrady - moderator: Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP
1. Lic. Małgorzata Pencarska, Akademia Pomorska, Przybytki Wenery w oświeceniowej Warszawie jako obiekty specyficznego o(parcia) człowieka
2. Dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska, UMK Toruń, Ludzkie ciało jako przedmiot uwznioślenia i eksperymentu w dobie oświecenia. Miejsca odosobnienia
3. Dr Monika Waśkow, Dr Kazimiera Hebel, Akademia Pomorska w Słupsku, „Pacjent w domu”. Przygotowanie do opieki nad chorymi w Słupskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
17.00-17.15 Dyskusja

See also

15.11.2017

500-lecie reformacji – wielość perspektyw

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu, serdecznie zapraszają na sympozjum 500-lecie reformacji – wielość perspektyw, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

27.11.2018

Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorzaw 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy serdecznie zapraszają na sympozjum Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości (11 grudnia 2018 r.) pod honorowym patronatem JE Biskupa Edwarda Dajczaka oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

17.01.2016

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Konferencja Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce poświęcona będzie:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.