Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.12.2017 g.09:00 - 07.12.2017 g.17:00
Added on: 15.11.2017

500-lecie reformacji – wielość perspektyw

Type of the event:
Symposium
City or town:
Słupsk
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu, serdecznie zapraszają na sympozjum 500-lecie reformacji – wielość perspektyw, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Program sympozjum

9.00 – otwarcie:

 • Dyrektor MPŚ w Słupsku, Marzenna Mazur
 • Rektor AP w Słupsku dr hab. prof. AP, Zbigniew Osadowski
 • Zastępca Dyrektora IP w AP, dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

Część I – 9.30-10.50

 1. Profesor dr. hab. Zbigniew Zielonka – Ciekawe przypadki walki o „szczyre słowo Boże” w Rzeczpospolitej. Impresje
 2. Profesor dr hab. Franciszek A. Marek – „Ojczyzny wyznaniowe” na Śląsku
 3. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska – Idea Erazma – reformacja bez reformacji
 4. Dr hab. prof. AP, Paweł Gut – Johann Bugenhagen – historyk i współtwórca reformacji

10.50-11.10 Dyskusja

11.10-11.30 Przerwa na kawę

Część II – 11.30-12.50

 1. Dr Bronisław Nowak – Udział słupskiego rodu Sławe w reformacji
 2. Dr hab. prof. AP, Daniel Kalinowski – Reformacja a literatura protokaszubska
 3. Dr Ewa Grucza – Remus a reformacja na Kaszubach
 4. Dr hab. prof. AP, Adela Kuik-Kalinowska – Obrazy reformacji w literaturze kaszubskiej (na przykładzie twórczości Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego i Anny Łajming)

12.50-13.10 Dyskusja

Obiad: 13.15-14.30

Część III – 14.40-16.00

 1. Dr hab. prof. ChAT, Kalina Wojciechowska – Aby Słowo Boże dzięki śpiewowi wśród ludzi przebywało – Marcina Lutra teologia muzyki
 2. Dr hab. prof. WSB, Joanna Szczepankiewicz-Battek – Sztuka jako oręż w służbie reformacji – konfrontacja czy dialog?
 3. Mgr Marta Małkus – Staromiejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie jako manifest wyznania wiary
 4. Mgr Małgorzata Soja – Rola konfesji w życiu współczesnej Polonii amerykańskiej i francuskiej

16.00-16.30 Dyskusja i posumowanie sympozjum

Information

Address:
Sala Rycerska Zamku Książąt Pomorskich w MPŚ w Słupsku

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.