Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.11.2019 g.09:00 - 28.11.2019 g.15:00
Added on: 06.11.2019

NIEPODLEGŁA NA POGRANICZU / konferencja II: Wrzesień 1939 r. Czas wierności i heroizmu

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Ogólnopolskie Sympozja Niepodległa na pograniczu to wieloletni cykl interdyscyplinarnych konferencji i działań w sferze kultury poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Pomorza i Kaszub. Wieloetniczna i wielokulturowa przestrzeń kaszubsko-pomorska w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej stała się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Pierwsza część: Wielka wojna na Pomorzu… otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

Celem drugiej konferencji Wrzesień 1939 r. Czas wierności i heroizmu jest ukazanie dramatycznej problematyki wolnościowych dążeń Polaków i Kaszubów w czasie agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku. Istotne jest również zaprezentowanie specyfiki działań wojennych w okresie drugiej wojny światowej na terytorium Pomorza. Tym samym konferencja wpisuje się w działania upamiętniające 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Partnerami Sympozjów Niepodległa na pograniczu są pomorskie placówki: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Oddział w Słupsku), a także Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Program sympozjów obejmuje część naukową, prezentację interdyscyplinarną oraz spektakl teatralny.

 

Honorowy Patronat nad Sympozjum:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jarosław Sellin


PROGRAM KONFERENCJI:

  • 28 listopada 2019 r., godz. 9.00

Czytelnia Główna AP, ul Arciszewskiego 22 c

Uroczyste otwarcie:

– J. M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku:

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

– Dyrektor Biblioteki Uczelnianej: dr Beata Taraszkiewicz

– Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

Część naukowa: godz. 9.15- 10.30

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP – Cisza przed burzą. Literatura kaszubska i pomorska o 1 września 1939 roku

dr Artur Jabłoński („Naja Szkòła”, Wejherowo) – „Pòtãpjenje” alegoria września 1939 r. „Wurvanô Spjéva” Jana Rompskiego jako zapowiedź końca kaszubskiego uniwersum

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP – Miejsca kaźni na Pomorzu i Kaszubach. Pamięć literacka

Przerwa kawowa: godz. 10. 30-10.45

mgr Barbara Borzyszkowska (Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie) – „I przyszło nam spać po rowach” – dramat II wojny światowej we wspomnieniach mieszkańców Płotowa

mgr Jarosław Ellwart (STS w zakresie Literaturoznawstwa AP) – Obrazy II wojny światowej  w twórczości Jana Piepki

Część kulturalna: godz. 10.45- 12.45

– Aleksandra Pitra-Kox (Prezes Fundacji im. ks. Prof. Wł. Sedlaka) prezentacja projektu interdyscyplinarnego „Piaśnica – kultura miejsca”

– spektakl teatralny: „Głosy spod ziemi” – Aktorzy Teatru Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reż. Daniel Kalinowski (scena teatralna „Teatru Władca Lalek”, DS 3, godz. 12.00-12.45)

Dyskusja i podsumowanie Konferencji – godz. 12.45

See also

09.02.2020

Przypływ nadziei i mocy... Powrót Pomorza do Polski w literaturze międzywojennej

Szanowni Państwo! Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje ogólnopolską konferencję naukową: Przypływ nadziei i mocy… Powrót Pomorza do Polski w literaturze międzywojennej Odzyskanie przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 roku uruchomiło procesy, które doprowadziły do ożywienia kultury polskiej także na północnych kresach państwa polskiego. Za sprawą traktatów międzynarodowych i działań wewnętrznych Pomorze Wschodnie i niemal całe Kaszuby stały się częścią II Rzeczpospolitej w 1920 r.

29.11.2019

Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych / sympozjum

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 6 grudnia 2019 roku na sympozjum pt.: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy  i uczonych. Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. (informacja organizatorów)

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

13.11.2019

Wszechnica Polonistyczna

Wszechnica Polonistyczna przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego   zapraszają na polonistyczne wykłady naukowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wykłady mają na celu poszerzenie wiedzy o literaturze i teatrze oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich i teatralnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.