Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.11.2018 g.09:00 - 08.11.2018 g.20:00
Added on: 17.10.2018

Niepodległa na pograniczu. Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów

Type of the event:
Symposium
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

INSTYTUT POLONISTYKI

zaprasza na:

SYMPOZJUM

NIEPODLEGŁA NA POGRANICZU

WIELKA WOJNA NA POMORZU. PAMIĘĆ LUDZI I NARODÓW

(kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP)

 

Słupsk, 8 listopad 2018 r.

AULA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

ul.  Bohaterów Westerplatte 64

 

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

Celem sesji jest zatem ukazanie złożonej problematyki wolnościowych dążeń do niepodległej Polski. Zaprezentowanie podejmowanego przez mieszkańców Pomorza trudu obrony własnej tożsamości i kultury oraz roli regionu w okresie pierwszej wojny światowej. Tym samym konferencja wpisuje się w program obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Partnerami przedsięwzięcia są między innymi pomorskie placówki muzealnicze: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie (Oddział w Słupsku).  Program sympozjum obejmuje część naukową, projekcje filmowe oraz działania kulturalne. Poniżej przedstawiamy wstępny program:

 

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

Organizatorzy:

Instytut Polonistyki, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich,

Rada Samorządu Doktorantów AP: mgr Wojciech Wróblewski

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie (oddział w Słupsku)

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Information

Address:
Aula Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64
Application deadline for participants:
08.11.2018
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.