Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.11.2020 g.10:00 - 12.11.2020 g.14:00
Added on: 28.10.2020

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKII KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA

Type of the event:
Conference
City or town:
Bytów
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Teachers, Doctors

ZAPRAZAMY DO UDZIAŁU XIX KONFERENCJI KASZUBOZNAWCZEJ

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI I KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA

Bytów, Muzeum Zachodniokaszubskie, 12 listopada 2020 r.

XIX KONFERENCJA KASZUBOZNAWCZA

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI I KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA

Bytów, Muzeum Zachodniokaszubskie, 12 listopada 2020 r.

 

PROGRAM:

10.00 – otwarcie

10.10 – mgr Felicja Baska Borzeszkowska (Brusy) Wspòmink ò drëchu Bòlesławie

10.30 – dr hab. Adela Kuik-Kalinowska prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), Narracyjne formy pamięci we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego

10.50 – mgr Łukasz Zołtkowski (Akademia Pomorska w Słupsku),

Co w nich sedzy? Mozaika charakterów w „Jôrmarkù w Bòrzëszkach” Bolesława Jażdżewskiego

11.10-11.30 – przerwa

11.30 – mgr Anna Gliszczyńska (Lipusz), Zapożyczenia językowe w prozie Bolesława Jażdżewskiego

11.50 – prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), „Gburzy” w PRL-u. Powojenne wspomnienia Bolesława Jażdżewskiego

12. 10 - dyskusja

13.00 - Podsumowanie sesji

 

Organizacja:

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.