Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2018 g.17:00 - 28.09.2018
Added on: 26.09.2018

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Słupsk

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to nowy cykl spotkań autorskich, które będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza.

Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb to nowy cykl spotkań autorskich, które będą okazją do bliskiego spotkania z żywą kulturą Kaszub - przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza, z jaką obecnie w ogólnopolskich mediach między innymi spotkaliśmy się w najnowszej ekranizacji filmu „Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona. To właśnie w naszym mieście pragniemy przybliżyć piękno naszej małej ojczyzny, krainy „tysiąca modrych jezior”, ziemi, która historycznie tak wielką rolę pełni w Polsce i chroni dostęp do Bałtyku. Forum literackie to również okazja do usłyszenia pięknego i żywego języka kaszubskiego, nazywanego często „melodią wiatru znad morza”. Spotkania prowadzone będą zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie felietonistyce kaszubskiej, którą doskonale reprezentuje Roman Drzeżdżon. W trakcie spotkania autor opowie o swoim rozumieniu gatunku felietonu i reportażu będących żywą formą obserwacji aktualnych wydarzeń oraz o reakcjach czytelników na jego, drukowane comiesięcznie w „Pomeranii”, wypowiedzi.

Moderatorem spotkania będzie dr hab. prof AP Adela Kuik-Kalinowska.

Cykl Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb organizowane jest między innymi przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub. Charakter prac Centrum wyznaczają:

- spotkania literackie z pisarzami i poetami Kaszub i Pomorza

- Słupsk literacki - w odsłonach sztuki słowa i jej twórców

- Spotkania seminaryjne

- Odczyty (referaty i eseje)

- Konferencje tematyczne

- Koncerty poświęcone tradycji Kaszub

- Warsztaty i pokazy tradycji dawnej Kaszub (zwyczaje, obrzędy)

Organizatorzy cyklu:

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Słupsk

- Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP w Słupsku

- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska.

WSTĘP WOLNY

Information

See also

31.01.2017

Wielkie Pomorze - wojna i pokój / międzynarodowe sympozjum

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Pomorza Środkowego zapraszają na szóstą edycję międzynarodowego sympozjum "Wielkie Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój", które odbędzie się 26-27 października 2017 r. w Słupsku. 

31.01.2016

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst  uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i wreszcie w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

25.09.2018

Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki

Zaproszenie na seminarium w Wejherowie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Akademia Pomorska w Słupsku zapraszają na seminarium "Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki"

17.10.2018

Niepodległa na pograniczu. Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.