Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.05.2016 g.09:00 - 11.05.2016 g.19:00
Added on: 31.01.2016

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst  uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i wreszcie w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

Problematykę relacji pomiędzy literaturą pomorską, kaszubsko-pomorską, kaszubskojęzyczną a polityką proponujemy wstępnie zgrupować w dwóch porządkach. Po pierwsze w ujęciu socjologiczno-historycznym jako charakterystykę sposobów odnajdywania się literatów polskich i kaszubskich w świecie politycznych systemów, administracyjnych relacji oraz osobistych stosunków pomiędzy artystą a politycznym (ideowym) decydentem. Po drugie w immamentnym ujęciu literaturoznawczym jako analizę i interpretację tekstu, w którym zawarty jest obraz świata wyborów politycznych czy dyskusji światopoglądowych.

Information

Application deadline for speakers:
15.03.2016 19:00
Application deadline for participants:
15.03.2016 19:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.