Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.05.2016 g.09:00 - 11.05.2016 g.19:00
Дата размещения: 31.01.2016

Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst  uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i wreszcie w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

Problematykę relacji pomiędzy literaturą pomorską, kaszubsko-pomorską, kaszubskojęzyczną a polityką proponujemy wstępnie zgrupować w dwóch porządkach. Po pierwsze w ujęciu socjologiczno-historycznym jako charakterystykę sposobów odnajdywania się literatów polskich i kaszubskich w świecie politycznych systemów, administracyjnych relacji oraz osobistych stosunków pomiędzy artystą a politycznym (ideowym) decydentem. Po drugie w immamentnym ujęciu literaturoznawczym jako analizę i interpretację tekstu, w którym zawarty jest obraz świata wyborów politycznych czy dyskusji światopoglądowych.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.03.2016 19:00
Подача заявок для участников до:
15.03.2016 19:00
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах