Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 13.10.2021 g.09:00 - 15.10.2021 g.17:00
Дата размещения: 21.04.2021

Wielkie Pomorze – kontekst skandynawski / międzynarodowe sympozjum

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Pomorza Środkowego zapraszają na siódmą edycję międzynarodowego sympozjum Wielkie Pomorze, tym razem pod hasłem Kontekst skandynawski, które odbędzie się 13-15 października 2021 r. w Słupsku. Dotąd organizowane edycje sympozjum poświęcone były problematyce mitu przestrzeni pomorskiej, tożsamości pomorskiej, kultury artystycznej, problematyce konfesji religijnej, zjawisk socjologicznych, przestrzeni konfliktu i pokoju, wreszcie dziedzictwu kulturowemu dynastii Gryfitów.

Obecnie zamierzamy zinterpretować znaczenie kontaktów Pomorza z szeroko rozumianą Skandynawią (Szwecja, Dania, Norwegia). Myślimy w tym momencie o relacjach historycznych, politycznych, społecznych, artystycznych czy literackich, ukazując na to przykłady sformułowane w różnych językach przestrzeni kulturowej Morza Bałtyckiego.

Mamy nadzieję, że nasze sympozjum spotka się z dobrym przyjęciem różnych środowisk, tym bardziej, że proponujemy szeroki zestaw problematyki różnorako powiązany ze Skandynawią. Np. wczesnośredniowieczne związki Pomorza z Wikingami, duńska dominacja na Pomorzu w czasach średniowiecza, skandynawskie źródła historyczne i literackie o Pomorzu, rola Skandynawów w rozwoju reformacji na Pomorzu; Szwecja jako jedna z sukcesorek Księstwa Pomorskiego Gryfitów, wojny szwedzkie w XVII w. na Pomorzu, upadek rządów szwedzkich na Pomorzu w XIX w.; współczesna pamięć kulturowa o Skandynawach na Pomorzu z perspektyw polskiej, niemieckiej i kaszubskiej.

W naszych założeniach chcielibyśmy zaprezentować nie tylko dyskurs akademicki, ale i również głosy środowisk pozanaukowych. Stąd nasze Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe mogą się realizować także za pomocą spotkań autorskich, koncertów lub ekspozycji sztuki.

Opłata konferencyjna sympozjum wynosi 400 zł, dla doktorantów 200 zł, dla uczestników zagranicznych 100 Euro. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących, nie pokrywają natomiast kosztów podróży. Planujemy ogłoszenie drukiem referatów w recenzowanej książce pokonferencyjnej. Na zgłoszenie tematu i krótkiego planu wystąpienia czekamy do końca czerwca 2021 roku pod adresem: danielkalinowski@op.pl.

z pozdrowieniami:

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

tel. cell: +48506286655

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2021
Оплата:
400 zł, dla doktorantów 200 zł, dla uczestników zagranicznych 100 EUR
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
21 апреля 2021; 11:34 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
12 мая 2021; 15:52 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

01.10.2019

Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich dziedzictwo

Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe „Wielkie Pomorze“ to cykliczne interdyscyplinarne sympozjum pielęgnujące tożsamość kulturową, regionalną i narodową. Pierwsza edycja Konfrontacji poświęcona była problematyce mitu przestrzeni Pomorza (2007), druga tożsamości kulturowej (2009), trzecia nakreśleniu najciekawszych ośrodków pomorskiej kultury artystycznej (2011), czwarta problematyce konfesji religijnej mieszkańców Pomorza (2013). Piąta określała zjawiska socjologiczno-literackie, które wyrażane były w artystycznych aktach dyskursów narodowych (2015), szósta dotyczyła pomorskiej problematyki konfliktów i wojen oraz zawieranych ugód i pokojów (2017). Siódma edycja naszych Konfrontacji (w 2019 r.) poświęcona będzie Gryfitom i ich wypracowanemu przez kilka wieków Księstwu Pomorskiemu. Podejmowanie tego tematu wiąże się z przedstawieniem tak historii jak i dziedzictwa Gryfitów z różnych punktów widzenia. Przede wszystkim polskiego, niemieckiego, czy kaszubskiego, ale chcielibyśmy się pokusić o przyjęcie perspektywy pomorskiej, państwa istniejącego od XII do XVII w. na terytorium od okolic Rostocku do okolic Gdańska.

17.10.2018

Niepodległa na pograniczu. Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

28.10.2017

Święty Otton. Apostoł Pomorza / sympozjum

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z Kurią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2017 roku na sympozjum pt.: Święty Otton. Apostoł Pomorza. Duchowy patronat nad nim objął J. E. Ks. Biskup Edward Dajczak – Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

29.11.2019

Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych / sympozjum

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 6 grudnia 2019 roku na sympozjum pt.: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy  i uczonych. Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. (informacja organizatorów)

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах