Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 12.04.2016 g.17:30 - 12.04.2016 g.18:30
Дата размещения: 27.02.2016

Wykład dr. Konrada Kuczary "Kanon św. Andrzeja z Krety" (z cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki")

Начало событияВид события:
Лекция
Местность:
Warszawa

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki" organizowanych przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 we współpracy z Komisją Speculum Byzantinum Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Bohaterami wykładów będą wybrane dzieła sztuki – obrazy, ikony, rzeźby i ryciny (również te znajdujące się w ekspozycji Muzeum), a także utwory literackie i muzyczne, a nawet sama liturgia pojmowana w kategoriach artystycznych. Dzieła zostaną zaprezentowane pod kątem ukrytych w nich wielorakich warstw znaczeniowych – kulturowych, filozoficznych i teologicznych. W sztukę interpretacji utworów wprowadzą wykładowcy Wydziału Artes Liberales UW – historycy sztuki, literaturoznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy, filozofowie i teolodzy, reprezentujący różne pokolenia, wielorakie doświadczenia badawcze i warsztaty naukowe. W przypadku dzieł sztuki sakralnej znajdą się interpretacje prezentowane z pozycji różnych wyznań chrześcijańskich – katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.  Będzie to lekcja patrzenia i słuchania zmierzająca do odkrywania wielowarstwowych znaczeń ukrytych w dziełach sztuki słowa, obrazu i dźwięku.

Spotkania będą się odbywać we wtorki o godz. 17.30 od 1 marca do 14 czerwca 2016 r.

Информация

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах