Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.04.2016 g.17:30 - 12.04.2016 g.18:30
Added on: 27.02.2016

Wykład dr. Konrada Kuczary "Kanon św. Andrzeja z Krety" (z cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki")

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki" organizowanych przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 we współpracy z Komisją Speculum Byzantinum Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Bohaterami wykładów będą wybrane dzieła sztuki – obrazy, ikony, rzeźby i ryciny (również te znajdujące się w ekspozycji Muzeum), a także utwory literackie i muzyczne, a nawet sama liturgia pojmowana w kategoriach artystycznych. Dzieła zostaną zaprezentowane pod kątem ukrytych w nich wielorakich warstw znaczeniowych – kulturowych, filozoficznych i teologicznych. W sztukę interpretacji utworów wprowadzą wykładowcy Wydziału Artes Liberales UW – historycy sztuki, literaturoznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy, filozofowie i teolodzy, reprezentujący różne pokolenia, wielorakie doświadczenia badawcze i warsztaty naukowe. W przypadku dzieł sztuki sakralnej znajdą się interpretacje prezentowane z pozycji różnych wyznań chrześcijańskich – katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.  Będzie to lekcja patrzenia i słuchania zmierzająca do odkrywania wielowarstwowych znaczeń ukrytych w dziełach sztuki słowa, obrazu i dźwięku.

Spotkania będą się odbywać we wtorki o godz. 17.30 od 1 marca do 14 czerwca 2016 r.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.