Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.12.2019 - 07.12.2019
Дата размещения: 22.10.2019

Wyobraźnia, imaginacja, ekspresja i kreacja w kulturze dawnej i współczesnej

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора, Другие

W dniach 6-7 grudnia w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Wyobraźnia, imaginacja, ekspresja i kreacja w kulturze dawnej i współczesnej". Abstrakty proponowanych wystąpień można nadsyłać do 17 listopada.

Żródło: Pixabay

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, bo też inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, własne poglądy, eksponować dokonania twórcze bądź naukowe. Lecz imaginacja to również jednostkowa zdolność (bądź przypadłość, w zależności od interpretacji) do tworzenia wewnętrznych światów czy doświadczeń, niekiedy ujawniana światu zewnętrznemu, kiedy indziej zaś skrzętnie przed nim ukrywana. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą także z nowoczesnymi trendami i wspomagają rozmaite dziedziny ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem imaginacyjnym i kreatywnym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:

 • kreacja i wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);
 • wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;
 • wyobraźnia narracyjna;
 • media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);
 • wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.;
 • psychologia a wyobraźnia;
 • imaginacja dziecięcia;
 • konfabulacje, oszustwa, fałszerstwa;
 • wyobraźnia a zmysły;
 • wyobrażenia o świecie – dawniej i dziś; światy wyobrażone;
 • imaginacje przyszłości;
 • rekonstrukcje przeszłości;
 • wyobraźnia, kreacja a technologia i cywilizacja;
 • kreacja a polityka i władza;
 • religie i mitologie;
 • wyobraźnia a codzienność;
 • imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres wik.konferencja@gmail.com mija 17 listopada 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Wstęp dla uczestników biernych – bezpłatny.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
17.11.2019
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

10.02.2020

Cultures of Dissent in Eastern Europe (1945-1989): Research Approaches in the Digital Humanities

This 7-day seminar in digital humanities research methods is designed to expose a new generation of scholars in Cold War history and culture to methods of analysis and discovery involving computational techniques. Designed and run by NEP4DISSENT (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent), COST Action 16213, the inspiration for the course is built around the transfer of knowledge from technologists and data scientists to humanists.

23.12.2019

Varieties of Meaning and Content / The third "Context, Cognition and Communication"

The third Context, Cognition and Communication Conference will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The main theme of the conference is "Varieties of Meaning and Content".

29.12.2016

International Conference "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods"

Organizers: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Digital Humanities Laboratory of the University of Warsaw, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences

05.11.2019

Towards Culture(s) of Dialogue? Communicating Unity in/and Diversity through Language and Discourse / международная конференция IADA 2020 / Discourse, Dialogicity & Dialogue (DDD)

Институт практической лингвистики Варшавского университета совместно с International Association for Dialogue Analysis (IADA) приглашают принять участие в международной конференции IADA 2020 / Discourse, Dialogicity & Dialogue (DDD): "Towards Culture(s) of Dialogue? Communicating Unity in/and Diversity through Language and Discourse", которая пройдёт в Варшаве 22-25 сентября 2020 года.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах