Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 12.03.2018
Дата размещения: 16.11.2017

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji - ogólnopolska konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice
Организаторы:

Temat konferencji nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się według filozofa jest docieraniem w takie wypatrywanie. Ponadto Giovanni Reale zauważył, że: „badacze wielokrotnie podkreślali, że duchowa kultura Greków była kulturą »widzenia«, a zatem kulturą »formy«, która jest przedmiotem widzenia, i że pod wieloma względami przeciwstawia się ona na przykład kulturze hebrajskiej, której dominującą cechą było »wsłuchiwanie się« i »słyszenie« (słuchanie „głosu” i „słowa” Boga i proroków). Dlatego też zrozumiałe są użyte przez Platona zwroty typu: oko, wzrok duszy i umysłu dla określenia zdolności intelektu do myślenia i ujmowania form niefizycznych, form inteligibilnych, które są właśnie czystymi istotami, ideami. Ideami są więc np. istoty dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy, na które intelekt potrafi patrzeć i je oglądać. Intelektualny ogląd, zdaniem Platona, implikuje przedmiot intelektualnie oglądany, czyli właśnie ideę. W związku z tym celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

Przykładowy zakres zagadnień:
• filozoficzne ujęcie percepcji
• aleteologia a epistemologia
• interpretacja jako to, co możliwe do „zobaczenia”
• spór o uniwersalia w perspektywie języka/literatury/edukacji
• inspiracje filozofią w literaturze/pedagogice/edukacji
• filozofia uczenia
• filozoficzne inspiracje w języku
• gry językowe jako ironiczne spojrzenie na rzeczywistość
• hermeneutyka a filozofia
• metafizyka a literatura
• literatura jako forma refleksji filozoficznej
• wartość poznawcza utworu literackiego
• prawda a „prawdziwość” dzieł literackich
• aksjologiczny wymiar dzieła literackiego
• dydaktyka a filozofia
• metody sokratejskie w edukacji
Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Konferencja ma charakter humanistyczny, zatem do wzięcia udziału zapraszamy przede wszystkim filozofów, językoznawców, literaturoznawców, pedagogów, kulturoznawców jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania związane z obecnością filozofii w obrębie języka, literatury czy edukacji. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem wystąpienia (ok. pół strony maszynopisu) prosimy nadsyłać na adres Aspekty.filozofii@gmail.com do: 15 I 2018
Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia – 25 I 2018.

Opłata konferencyjna:
studenci – 50 zł,
doktoranci - 100 zł
pracownicy naukowi – 250 zł
Opłata obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie przewiduje zapewnienia miejsc noclegowych oraz zapewnienia kosztów dojazdu.
Konferencja odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA), przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach

Komitet naukowy:
prof. Ewa Jaskółowa
dr hab. Dariusz Kubok

Komitet organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek
mgr Kamil Wach
lic. Ewelina Zygan
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.01.2018
Дата размещения:
16 ноября 2017; 08:29 (Agnieszka Wójtowicz)
Дата правки:
16 ноября 2017; 18:58 (Olga )

Смотреть также

17.06.2018

Filozoficzne aspekty literatury / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do udziału Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

15.05.2016

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową konferencję naukową pt. "Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

17.08.2017

Filozoficzne aspekty literatury

Wzajemne inspiracje literatury i filozofii sięgają wspólnych korzeni obydwu tych dziedzin. Najznakomitsze dzieła literackie podejmują dyskurs w zakresie ogólnych problemów filozoficznych, aktualizują  intelektualne koncepty teoretyczne, zachęcając czytelników do refleksji, co nierzadko rodzi nowe idee filozoficzne. Teksty literackie i filozoficzne inaczej podchodzą do przedstawienia problemów egzystencjalnych, metafizycznych, aksjologicznych, etycznych itp. Należy zatem zdać sobie sprawę z odmiennych sposobów istnienia filozofii i literatury, poznać przyczyny występujących różnic oraz zbadać przykłady wzajemnych inspiracji.

13.08.2019

Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości

Konferencję, która odbędzie się 23 października 2019 roku, organizują Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах