Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.03.2018
Added on: 16.11.2017

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji - ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Temat konferencji nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się według filozofa jest docieraniem w takie wypatrywanie. Ponadto Giovanni Reale zauważył, że: „badacze wielokrotnie podkreślali, że duchowa kultura Greków była kulturą »widzenia«, a zatem kulturą »formy«, która jest przedmiotem widzenia, i że pod wieloma względami przeciwstawia się ona na przykład kulturze hebrajskiej, której dominującą cechą było »wsłuchiwanie się« i »słyszenie« (słuchanie „głosu” i „słowa” Boga i proroków). Dlatego też zrozumiałe są użyte przez Platona zwroty typu: oko, wzrok duszy i umysłu dla określenia zdolności intelektu do myślenia i ujmowania form niefizycznych, form inteligibilnych, które są właśnie czystymi istotami, ideami. Ideami są więc np. istoty dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy, na które intelekt potrafi patrzeć i je oglądać. Intelektualny ogląd, zdaniem Platona, implikuje przedmiot intelektualnie oglądany, czyli właśnie ideę. W związku z tym celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

Przykładowy zakres zagadnień:
• filozoficzne ujęcie percepcji
• aleteologia a epistemologia
• interpretacja jako to, co możliwe do „zobaczenia”
• spór o uniwersalia w perspektywie języka/literatury/edukacji
• inspiracje filozofią w literaturze/pedagogice/edukacji
• filozofia uczenia
• filozoficzne inspiracje w języku
• gry językowe jako ironiczne spojrzenie na rzeczywistość
• hermeneutyka a filozofia
• metafizyka a literatura
• literatura jako forma refleksji filozoficznej
• wartość poznawcza utworu literackiego
• prawda a „prawdziwość” dzieł literackich
• aksjologiczny wymiar dzieła literackiego
• dydaktyka a filozofia
• metody sokratejskie w edukacji
Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Konferencja ma charakter humanistyczny, zatem do wzięcia udziału zapraszamy przede wszystkim filozofów, językoznawców, literaturoznawców, pedagogów, kulturoznawców jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania związane z obecnością filozofii w obrębie języka, literatury czy edukacji. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem wystąpienia (ok. pół strony maszynopisu) prosimy nadsyłać na adres Aspekty.filozofii@gmail.com do: 15 I 2018
Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia – 25 I 2018.

Opłata konferencyjna:
studenci – 50 zł,
doktoranci - 100 zł
pracownicy naukowi – 250 zł
Opłata obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie przewiduje zapewnienia miejsc noclegowych oraz zapewnienia kosztów dojazdu.
Konferencja odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA), przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach

Komitet naukowy:
prof. Ewa Jaskółowa
dr hab. Dariusz Kubok

Komitet organizacyjny:
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek
mgr Kamil Wach
lic. Ewelina Zygan
 

Information

Application deadline for speakers:
15.01.2018
Added on:
16 November 2017; 08:29 (Agnieszka Wójtowicz)
Edited on:
16 November 2017; 18:58 (Olga )

See also

17.06.2018

Filozoficzne aspekty literatury / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do udziału Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

15.05.2016

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową konferencję naukową pt. "Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

17.08.2017

Filozoficzne aspekty literatury

Wzajemne inspiracje literatury i filozofii sięgają wspólnych korzeni obydwu tych dziedzin. Najznakomitsze dzieła literackie podejmują dyskurs w zakresie ogólnych problemów filozoficznych, aktualizują  intelektualne koncepty teoretyczne, zachęcając czytelników do refleksji, co nierzadko rodzi nowe idee filozoficzne. Teksty literackie i filozoficzne inaczej podchodzą do przedstawienia problemów egzystencjalnych, metafizycznych, aksjologicznych, etycznych itp. Należy zatem zdać sobie sprawę z odmiennych sposobów istnienia filozofii i literatury, poznać przyczyny występujących różnic oraz zbadać przykłady wzajemnych inspiracji.

13.08.2019

Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości

Konferencję, która odbędzie się 23 października 2019 roku, organizują Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.