Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.10.2019 g.11:00
Дата размещения: 17.10.2019

X Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, które odbędzie się w czwartek 24 października o godzinie 11:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

Program spotkania

  • 11:00 – 11:15 Otwarcie spotkania (dr Maciej Maryl, kierownik CHC IBL PAN)
  • 11:15 – 11:45 O nowych sposobach publikacji treści naukowych na przykładzie kolekcji cyfrowej „Sienkiewicz ponowoczesny” na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej, NPLP.PL (dr Bartłomiej Szleszyński)
  • 11:45 – 12:15 Czym jest polityka otwartości? (mgr Marta Błaszczyńska)
  • 12:15 – 12:45 Narzędzia promocji działalności naukowo-dydaktycznej w kontekście otwartej nauki (mgr Mariola Wilczak)
    Głos w tej części spotkania zabiorą również: prof. Tomasz Chachulski (IBL PAN, WNH UKSW), dr Michał Kozak (PSCC), dr Justyna Gorzkowicz (Instytut Kultury Europejskiej, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, twórczyni Laboratorium Lingua-Brandingu na PUNO w Londynie).
  • 12:45 – Dyskusja

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia relacji na żywo: https://zoom.us/j/577802362 .

Serdecznie zapraszamy!


Abstrakty wystąpień

  • O nowych sposobach publikacji treści naukowych na przykładzie kolekcji cyfrowej „Sienkiewicz ponowoczesny” na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej, NPLP.PL

Dr Bartłomiej Szleszyński zaprezentuje kolekcję cyfrową „Sienkiewicz ponowoczesny” na portalu Nowej Panoramy Literatury Polskiej jako przykład nowoczesnej naukowej monografii cyfrowej łączącej tradycyjne metody tworzenia wysokojakościowych treści naukowych z ich unikalną prezentacją w środowisku internetowym. Kolekcja nie tylko wykorzystuje nowoczesne sposoby narracji opierając się na zdjęciach z pałacu w Oblęgorku oraz mechanizmach kojarzone z mechaniką gier wideo, ale proponuje też alternatywne, nieliniowe sposoby lektury możliwe dzięki środowisku cyfrowemu. Projekt „Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe” to także ciekawy przykład współpracy instytucji naukowej (IBL PAN) z muzealną (Muzeum Narodowe w Kielcach), a także rzadki przypadek projektu naukowego gdzie prymarny efekt projektu znajduje się w przestrzeni cyfrowej, zaś e-booka zbierającego rozprawy powstałe podczas projektu można pobrać za darmo ze strony kolekcji. Należy podkreślić, że zarówno kolekcja cyfrowa, jak i książka Sienkiewicz ponowoczesny dostępne są, podobnie jak wszystkie materiały na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (NPLP.PL) w wolnym dostępie.

dr Bartłomiej Szleszyński – adiunkt w IBL PAN w Pracowni Literatury II połowy XIX wieku, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i grantu NPRH: „Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe”. Zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. Edycji.

  • Czym jest polityka otwartości?

W ostatnich latach wiele uczelni wyższych oraz instytutów badawczych w Polsce przyjęło własne polityki otwartości lub rozpoczęło prace nad ich stworzeniem. Polityka otwartości jest dokumentem, który reguluje kwestie związane z otwieraniem dostępu do publikacji i innych wyników badań. W IBL PAN trwają prace nad przygotowaniem polityki otwartości, która przed wejściem w życie będzie konsultowana z pracownikami. Podczas prezentacji przedstawię zagadnienia związane z otwartością w nauce, przybliżę zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące wprowadzania otwartego dostępu przez uczelnie i jednostki naukowe oraz ukażę główne założenia polityki otwartości.

mgr Marta Błaszczyńska – specjalistka ds. otwartej nauki w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, uczestniczy w pracach nad projektami OPERAS-P i TRIPLE, które są finansowanej przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020.

  • Narzędzia promocji działalności naukowo-dydaktycznej w kontekście otwartej nauki

Instytucje naukowe coraz częściej i skuteczniej przełamują w dzisiejszych czasach wizerunek hermetycznych, niedostępnych przybytków nauki. Nieodzowne jest tu zaangażowanie odbiorców w komunikację naukową, zniesienie poczucia wykluczenia, zachęta do włączenia się w nią osób spoza świata nauki, dla których jednak otwarta nauka i komunikacja naukowa są również ważne.

Otwarciu i promocji działalności instytucji prowadzących studia polonistyczne służy zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW”, który realizowany będzie do końca października tego roku. Czy w ramach projektu udało się wypracować dobre praktyki i narzędzia, służące m.in. otwartej nauce? Jakie są wyniki projektu, służące zaspokojeniu potrzeb zróżnicowanej globalnej społeczności?

Spotkanie z uczestnikami projektu będzie mieć formułę otwartą. Rozpoczniemy je prezentacją „Geopolonistyki" - interaktywnej mapy polonistyki światowej, powstałej w ramach “Biuletynu Polonistycznego". Uczestnicy projektu z  Instytutu Badań Literackich PAN,  Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego  opowiedzą o swoich doświadczeniach i odpowiedzą na pytania.

mgr Mariola Wilczak – redaktor naczelna „Biuletynu Polonistycznego”  i współredaktorka portalu ibl.waw.pl. Koordynatorka projektu „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Информация

Адрес:
ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa, sala 144
Оплата:
bez opłat

Начало событияСвязанное с событием

16.03.2019
Проект

Современные инструменты продвижения учебной и исследовательской деятельности Института литературных исследований ПАН и Института польской филологии ФГУ УКСВ

Совместный проект «Современные инструменты продвижения учебной и исследовательской деятельности Института литературных исследований ПАН и Института польской филологии ФГУ УКСВ» (н-р. PPI/NPZ/2018/1/00065) предусматривал действия опирающиеся на активном сотрудничестве Партнёров и использования их потенциалов. Идеей проекта было использование современных цифровых маркетинговых стратегий и междисциплинарных инструментов с целью продвижения учебно-исследовательской деятельности ИЛИ ПАН (IBL PAN), ФГУ УКСВ (IFP WNH UKSW), а в будущем – также других национальных и зарубежных полонистик, охваченных «Геополонистикой», которая была учреждена по инициативе Проф. Магдалены Попель (Председателя Международной ассоциации полонистических институтов).


Смотреть также

31.10.2018

Bartłomiej Szleszyński: O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej) / Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl otwartych seminariów CHC, które odbędzie się w poniedziałek 5 listopada o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Dr Bartłomiej Szleszyński wygłosi referat O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej).

25.03.2020

PhDr. Jiří Muryc: Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

Mimo przeciwności losu projekt "Polonistyka otwarta" trwa! Podczas kolejnego webinarium porozmawiamy o europejskiej polityce językowej, i miejscu języka polskiego tamże.

25.03.2020

Piotr Biłos: Powieści Wiesława Myśliwskiego jako wyzwanie względem powieści jako gatunku / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

W ramach projektu "Polonistyka otwarta" badacze i badaczki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Ostrawie, L’INALCO w Paryżu i Uniwersytetu w Wilnie prowadzą webinaria z literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, antropologii kultury i historii.

21.10.2018

IX Tydzień Otwartej Nauki / Open Access Week 2018

Tematem Tygodnia jest: "designing equitable foundations for open knowledge" - "tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy".

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах