Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.10.2019 g.11:00
Added on: 17.10.2019

X Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, które odbędzie się w czwartek 24 października o godzinie 11:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

Program spotkania

  • 11:00 – 11:15 Otwarcie spotkania (dr Maciej Maryl, kierownik CHC IBL PAN)
  • 11:15 – 11:45 O nowych sposobach publikacji treści naukowych na przykładzie kolekcji cyfrowej „Sienkiewicz ponowoczesny” na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej, NPLP.PL (dr Bartłomiej Szleszyński)
  • 11:45 – 12:15 Czym jest polityka otwartości? (mgr Marta Błaszczyńska)
  • 12:15 – 12:45 Narzędzia promocji działalności naukowo-dydaktycznej w kontekście otwartej nauki (mgr Mariola Wilczak)
    Głos w tej części spotkania zabiorą również: prof. Tomasz Chachulski (IBL PAN, WNH UKSW), dr Michał Kozak (PSCC), dr Justyna Gorzkowicz (Instytut Kultury Europejskiej, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, twórczyni Laboratorium Lingua-Brandingu na PUNO w Londynie).
  • 12:45 – Dyskusja

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia relacji na żywo: https://zoom.us/j/577802362 .

Serdecznie zapraszamy!


Abstrakty wystąpień

  • O nowych sposobach publikacji treści naukowych na przykładzie kolekcji cyfrowej „Sienkiewicz ponowoczesny” na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej, NPLP.PL

Dr Bartłomiej Szleszyński zaprezentuje kolekcję cyfrową „Sienkiewicz ponowoczesny” na portalu Nowej Panoramy Literatury Polskiej jako przykład nowoczesnej naukowej monografii cyfrowej łączącej tradycyjne metody tworzenia wysokojakościowych treści naukowych z ich unikalną prezentacją w środowisku internetowym. Kolekcja nie tylko wykorzystuje nowoczesne sposoby narracji opierając się na zdjęciach z pałacu w Oblęgorku oraz mechanizmach kojarzone z mechaniką gier wideo, ale proponuje też alternatywne, nieliniowe sposoby lektury możliwe dzięki środowisku cyfrowemu. Projekt „Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe” to także ciekawy przykład współpracy instytucji naukowej (IBL PAN) z muzealną (Muzeum Narodowe w Kielcach), a także rzadki przypadek projektu naukowego gdzie prymarny efekt projektu znajduje się w przestrzeni cyfrowej, zaś e-booka zbierającego rozprawy powstałe podczas projektu można pobrać za darmo ze strony kolekcji. Należy podkreślić, że zarówno kolekcja cyfrowa, jak i książka Sienkiewicz ponowoczesny dostępne są, podobnie jak wszystkie materiały na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (NPLP.PL) w wolnym dostępie.

dr Bartłomiej Szleszyński – adiunkt w IBL PAN w Pracowni Literatury II połowy XIX wieku, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i grantu NPRH: „Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe”. Zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. Edycji.

  • Czym jest polityka otwartości?

W ostatnich latach wiele uczelni wyższych oraz instytutów badawczych w Polsce przyjęło własne polityki otwartości lub rozpoczęło prace nad ich stworzeniem. Polityka otwartości jest dokumentem, który reguluje kwestie związane z otwieraniem dostępu do publikacji i innych wyników badań. W IBL PAN trwają prace nad przygotowaniem polityki otwartości, która przed wejściem w życie będzie konsultowana z pracownikami. Podczas prezentacji przedstawię zagadnienia związane z otwartością w nauce, przybliżę zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące wprowadzania otwartego dostępu przez uczelnie i jednostki naukowe oraz ukażę główne założenia polityki otwartości.

mgr Marta Błaszczyńska – specjalistka ds. otwartej nauki w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, uczestniczy w pracach nad projektami OPERAS-P i TRIPLE, które są finansowanej przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020.

  • Narzędzia promocji działalności naukowo-dydaktycznej w kontekście otwartej nauki

Instytucje naukowe coraz częściej i skuteczniej przełamują w dzisiejszych czasach wizerunek hermetycznych, niedostępnych przybytków nauki. Nieodzowne jest tu zaangażowanie odbiorców w komunikację naukową, zniesienie poczucia wykluczenia, zachęta do włączenia się w nią osób spoza świata nauki, dla których jednak otwarta nauka i komunikacja naukowa są również ważne.

Otwarciu i promocji działalności instytucji prowadzących studia polonistyczne służy zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW”, który realizowany będzie do końca października tego roku. Czy w ramach projektu udało się wypracować dobre praktyki i narzędzia, służące m.in. otwartej nauce? Jakie są wyniki projektu, służące zaspokojeniu potrzeb zróżnicowanej globalnej społeczności?

Spotkanie z uczestnikami projektu będzie mieć formułę otwartą. Rozpoczniemy je prezentacją „Geopolonistyki" - interaktywnej mapy polonistyki światowej, powstałej w ramach “Biuletynu Polonistycznego". Uczestnicy projektu z  Instytutu Badań Literackich PAN,  Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego  opowiedzą o swoich doświadczeniach i odpowiedzą na pytania.

mgr Mariola Wilczak – redaktor naczelna „Biuletynu Polonistycznego”  i współredaktorka portalu ibl.waw.pl. Koordynatorka projektu „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Information

Address:
ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa, sala 144
Fee:
bez opłat
Added on:
17 October 2019; 18:57 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 October 2019; 14:50 (Mariola Wilczak)

Related to the event


See also

31.10.2018

Bartłomiej Szleszyński: O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej) / Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl otwartych seminariów CHC, które odbędzie się w poniedziałek 5 listopada o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). Dr Bartłomiej Szleszyński wygłosi referat O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej).

17.10.2019

The 2019 International Open Access Week: Open for Whom? Equity in Open Knowledge

As the transition to a system for sharing knowledge that is open by default accelerates, the question “open for whom?” is essential—both to consider and to act upon. Whose interests are being prioritized in the actions we take and in the platforms that we support? Whose voices are excluded? Are underrepresented groups included as full partners from the beginning? Are we supporting not only open access but also equitable participation in research communication? These questions will determine the extent to which emerging open systems for research will address inequities in the current system or replicate and reinforce them. (http://www.openaccessweek.org/)

10.01.2019

Konrad Niciński: Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej / Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

W referacie dr. Konrada Nicińskiego zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

25.03.2020

PhDr. Jiří Muryc: Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej / webinarium w ramach projektu Polonistyka otwarta

Mimo przeciwności losu projekt "Polonistyka otwarta" trwa! Podczas kolejnego webinarium porozmawiamy o europejskiej polityce językowej, i miejscu języka polskiego tamże.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.