Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 16.03.2019

Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW

Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (nr PPI/NPZ/2018/1/00065) zakłada cykl działań oparty na aktywnej współpracy Partnerów i synergii ich potencjałów. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych strategii marketingu cyfrowego oraz interdyscyplinarnych narzędzi w celu promocji działalności naukowo-dydaktycznej IBL PAN, IFP WNH UKSW i - docelowo - innych polonistyk krajowych i zagranicznych, włączonych w ramy “Geopolonistyki”, powstałej według pomysłu Prof. Magdaleny Popiel (prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych).

Projekt obejmie: budowę wielojęzycznej strony internetowej Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, przebudowę "Biuletynu Polonistycznego", która  polegać będzie na wprowadzeniu do niego interaktywnej, wielojęzycznej, powiązanej z bazą danych mapy pn. "Geopolonistyka", sytuującej studia IBL PAN oraz IFP WNH UKSW na mapie polonistyk światowych i dającej obraz polonistyki na świecie. Wielojęzyczność materiałów pozwoli na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieznających języka polskiego.
Docelowo “Geopolonistyka” służyć będzie promowaniu działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.
Dopełnieniem działań promocyjnych będzie kampania promocyjna w najpopularniejszych mediach społecznościowych.
Projekt realizowany będzie do końca października 2019 roku.

Dotychczas odbyły się dwa większe spotkania zespołu projektowego: 29 listopada oraz 9 lutego. Temu drugiemu towarzyszyły warsztaty Justyny Gorzkowicz i Jarosława Soleckiego, którzy omówili wytyczne dotyczące materiałów graficznych oraz audiowizualnych, tworzonych w trakcie projektu.


Skład zespołu projektowego:

  1. Zespół strony internetowej IFP WNH UKSW (zad. 2: Stworzenie nowej strony internetowej IFP WNH UKSW) – osoba odpowiedzialna: dr Łukasz Cybulski; konsultacja: dr Justyna Gorzkowicz
     
  2. Zespół mediów społecznościowych:
  1. zad. 3: Stworzenie profilów IBL PAN w mediach społecznościowych oraz zad. 7: Promocja „Geopolonistyki” w mediach społecznościowych – osoba odpowiedzialna: dr Justyna Gorzkowicz; członkowie zespołu: mgr Jarosław Solecki (oprawa wizualna), dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Facebook), dr Sylwia Pikula (Facebook, Instagram), mgr Mariola Wilczak (Twitter – IBL PAN), dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (Erasmus), mgr Marlena Sęczek (studia doktoranckie IBL PAN); mgr Olga Zakolska (Twitter – „Geopolonistyka”), Przemysław Górecki (wersja anglojęzyczna).
  2. zad. 4: Stworzenie profilów IFP WNH UKSW w mediach społecznościowych – osoba odpowiedzialna: mgr Łukasz Kucharczyk; Weronika Rychta, Wiktoria Nestoruk, dr Karolina Zioło-Pużuk.

Konsultacja: prof. Tomasz Chachulski, prof. Magdalena Popiel (MSSP), prof. Paweł Bukowiec (MSSP).

  1. Zespół audiowizualny (zad. 5: Opracowanie materiałów audiowizualnych promujących działalność naukowo-dydaktyczną IBL PAN,  IFP WNH UKSW oraz „Geopolonistykę”) – osoby odpowiedzialne: dr Justyna Gorzkowicz (IBL PAN) i mgr Łukasz Kucharczyk (IFP WNH UKSW).

Postprodukcja dla IBL PAN: dr Justyna Gorzkowicz i mgr Jarosław Solecki.

  1. Zespół „Geopolonistyki” (zad. 6: Mapa "Geopolonistyka" w ramach "Biuletynu Polonistycznego" jako narzędzie promocji działalności dydaktyczno-naukowej) – osoba odpowiedzialna: dr Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), członkowie zespołu: dr Sylwia Pikula, mgr Olga Zakolska, dr Piotr Bordzoł, Przemysław Górecki, mgr Mariola Wilczak.

Konsultacja: prof. Magdalena Popiel, prof. Paweł Bukowiec, prof. Tomasz Chachulski, dr Justyna Gorzkowicz.

  1. Kampania promocyjna projektu: dr Justyna Gorzkowicz, dr Karolina Zioło- Pużuk (dla UKSW)

Konsultacja kampanii promocyjnej projektu:  mgr Sławomir Czarnecki

(wprowadzono 16 marca 2019)

Information

Funding:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - program Nowoczesna Promocja Zagraniczna
Contact:
zagraniczna.promocja@gmail.com

See also

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.