Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Tomasz Piotr Chachulski

Prof. dr hab., członek Pracowni Literatury Oświecenia w IBL PAN oraz Zespołu Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych w IBL PAN. Historyk literatury, zajmujący się głównie poezją polskiego oświecenia, współczesną eseistyką polską oraz edytorstwem naukowym, a także dydaktyką literatury polskiej.

Ważniejsze prace: Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku (2019), Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII w. (2006), Stanisław Konarski (2000), Franciszek Karpiński (1998), edycje krytyczne pism Franciszka Karpińskiego, Konstancji Benisławskiej, studia o A. Naruszewiczu, I. Krasickim, F.D. Kniaźninie, S. Konarskim, J. Stempowskim i innych.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

  • Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN (członek);
  • Rada Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW (członek);
  • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Warszawski;
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek);
  • Towarzystwo "Pro Cultura Litteraria" (członek);
  • Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (Rada redakcyjna);
  • Prowadzenie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Polska oraz Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry).
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.