Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 01.04.2022

"Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami

Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
Deadline:
1.01.2022-31.12.2022

Wszystkie formy komunikowania wiedzy o polskiej literaturze, sztuce i historii, jakie proponuje projekt "Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami: wykłady i warsztaty, przygotowanie filmów i podkastów, gromadzenie informacji aktualnych i historycznych dotyczących polonistyki, wykorzystujące narzędzia multimedialne, zmierzają do aktywizacji środowiska polonistycznego i poszerzenia kompetencji studiujących. Jego uczestnicy: studenci, doktoranci i wykładowcy z Litwy, Włoch, Ukrainy i Polski, ale także humaniści cyfrowi, programiści, promotorzy języka, literatury i kultury polskiej połączą siły i pokażą, jak pomimo różnic kulturowych znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia - w języku i kulturze polskiej.

Udział w projekcie podniesie kompetencje językowe studentów polonistyki na Ukrainie, Litwie i we Włoszech i wzbogaci ich doświadczenie w zakresie promocji uczelni macierzystych. Sama zaś "Geopolonistyka" - multimedialna mapa połączona z kompendium wiedzy o instytucjach polonistycznych, jako nowoczesny projekt cyfrowy zachęci studentów polonistyki i innych kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia, do zainteresowania się językiem polskim i kulturą polską. 

Podjęte działania będą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący filologię polską, humanistykę cyfrową i kulturoznawstwo. 


Projekt realizują wspólnie:

  • Instytut Badań Literackich PAN
  • Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydział Filologii i Dziennikarstwa - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku,
  • Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych - Uniwersytet Rzymski "Sapienza."

#Geopolonistyka

#GeopolonistycznyMost

Information

Funding:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Contact:
redakcja@biuletynpolonistyczny.pl
Added on:
1 April 2022; 15:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 April 2022; 15:51 (Mariola Wilczak)

Related to the project


See also

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Mapa "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego

Mapa "Dekalogu" to wirtualny spacerownik, pozwalający na poznawanie Warszawy poprzez najbardziej charakterystyczne miejsca, w których kręcono "Dekalog". Serwis zawiera współczesne fotografie tych lokacji, fragmenty kolejnych filmów cyklu i ich scenariuszy, a także kontekstowe opisy poszczególnych filmowych miejsc i zdarzeń oraz refleksje o fundamentalnych kwestiach podejmowanych w "Dekalogu" Kieślowskiego.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

16.03.2019

Modern tools for promoting didactic and research activities of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Polish Philology at the Faculty Of Humanities of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

The integrated project "Modern tools for teaching and research activities of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Polish Philology at the Faculty Of Humanities of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw" (No. PPI / NPZ / 2018/1/00065) assumed a series of activities based on the cooperation of Partners and synergy of their potentials. The idea of ​​the project was to use modern digital marketing strategies and interdisciplinary tools to promote the scientific and didactic activities of IBL PAN, IFP WNH UKSW and - ultimately - other Polish and foreign Polish studies included in the framework of "Geopolonistics", created according to the idea of ​​prof. Magdalena Popiel (president of the International Association of Polish Studies).

11.05.2021

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL". Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.