Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Monika Małgorzata Woźniak

Pracownik naukowy, tłumacz; ur. 11 maja 1966 w Szczecinie. Studia: Katolicki Uniwersytet Lubelski, polonistyka (1984–1991); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, italianistyka (1988–1992), tamże doktorat (1999). Od 2008 profesor języka i literatury polskiej na uniwersytecie Sapienza w Rzymie, gdzie prowadzi zajęcia z literatury polskiej, przekładu i języka w ujęciu kontrastywnym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię przekładu, przekład literacki, audiowizualny oraz literaturę dziecięcą. Autorka i współautorka kilku monografii naukowych, a także ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych, literackich, prasie codziennej oraz w tomach zbiorowych. Przełożyła na język polski utwory m.in. takich pisarzy włoskich jak Andrea Camilleri, Alberto Moravia, Milena Agus, Melania Mazzucco, Oriana Fallaci i Umberto Eco, a na język włoski wiersze i książki klasyków polskiej literatury dziecięcej. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.