Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 16.11.2023

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka

Fields:
Literaturoznawstwo
Target groups:
Students, PhD Students, Schoolchildren, Others
Deadline:
16.10.2023-16.10.2024

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka to projekt, którego celem jest zachęcenie studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej.

Projekt pozwoli studentom na uczestnictwo w praktycznych zajęciach translatorskich, których efektem będzie m.in. publikacja przekładów na język włoski, litewski i ukraiński poezji Krystyny Dąbrowskiej i Małgorzaty Lebdy. Pozwoli także, dodatkowo, studentom z Uniwersytetu La Sapienza, Uniwersytetu Litewskiego i Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego na udział w międzynarodowej konferencji organizowanej w Rzymie Szymborska e: .

Działania takie jak:

  • organizacja warsztatów translatorskich,
  • przygotowanie i realizacja podcastów,
  • podsumowanie prac w formie filmików,
  • przygotowanie publikacji w formie drukowanej oraz cyfrowej, zawierającej efekty przekładu poezji,

zmierzają do aktywizacji środowiska polonistycznego i poszerzenia kompetencji studiujących.

Wymienione działania zostaną zrealizowane poprzez warsztatowe spotkania translatorskie prowadzone w Uniwersytecie La Sapienza, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, spotkania organizowane za pośrednictwem połączeń online oraz przeprowadzanie odpowiednich szkoleń przez partnerów projektu i instytucje współpracujące.

Dzięki zaangażowaniu w projekt studentów i wykładowców z instytucji partnerskich prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, udział w nim podniesie kompetencje językowe studentów polonistyk we Włoszech, na Litwie i Ukrainie, i wzbogaci ich doświadczenie w zakresie promocji uczelni macierzystych, a w szczególności centrów nauczania w nich języka polskiego.

Podjęte działania będą miały charakter interdyscyplinarny, łączący filologię polską oraz lingwistykę stosowaną ze szczególnym naciskiem na przekładoznawstwo. Będą obejmowały także elementy kulturowe (np. spacer Po Rzymie polskimi śladami).

Działania obejmą m.in.:

  • aktualizację stanu wiedzy o współczesnej poezji polskiej,
  • przeprowadzenie spotkań, wykładów i warsztatów z udziałem studentów, doktorantów i wykładowców, a także uczniów ze szkół średnich,
  • realizację nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz tłumaczeń tekstów, docelowo zamieszczonych we wspólnej publikacji,
  • przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu w mediach społecznościowych, portalach edukacyjnych, prasie lokalnej i branżowej, która wpłynie na wzrost zainteresowania odbiorców zagranicznych (w tym nie znających jeszcze języka polskiego) językiem polskim, literaturą i kulturą Polski,
  • zamieszczenie artykułów i innych materiałów z przeprowadzonych działań w czasopiśmie "Biuletyn Polonistyczny",
  • kampanię promocyjną projektu w mediach (TVP, Polskie Radio) i mediach społecznościowych.

Zob. także: Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka – opis projektu na stronie internetowej: rzym.pan.pl

Logotypy uczestników projektu "Kobieca strona poezji"

 

 


 

Information

Funding:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Added on:
16 November 2023; 12:03 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 November 2023; 17:39 (Mariola Wilczak)

Related to the project


See also

19.04.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Strony Poezji

"Strony Poezji" – portal poświęcony polskiej liryce nowoczesnej, skupiający badaczy i krytyków różnych orientacji, otwarty na wszystkie dykcje i wszystkie środowiska poetyckie. Elementy strony – leksykon twórców, zjawisk i tendencji, monografie poszczególnych poetów, antologie ważnych wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, zapisy rozmów z poetami, kalendaria i zestawienia bibliograficzne, biblioteka publikacji poświęconych poezji, zdjęcia i materiały wideo – złożą się na sukcesywnie uzupełniane kompendium wiedzy o dokonaniach i przemianach polskiej liryki nowoczesnej, a tym samym tworzyć będą przestrzeń rezonansu dla współczesnych wierszy i dla ich uważnej lektury.    

06.01.2023

"Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Celem projektu jest kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli) i lektorów jpjo/2, w tym wykładowców metodyki uczenia (się) jpjo/2, z zakresu nauczania dzieci z Ukrainy z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci (10-12 lat) (4,5,6 klasa).

14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

01.04.2022

"Geopolonistyka" - the virtual bridge between cultures

"Geopolonistyka" is a story about the history of research on the Polish language and literature, about the institutions engaged in didactics and Polish studies, about the people who practiced this research and created the conditions for its development. It is a story about their work in institutions and about students - possibly future researchers and didacticians of the Polish language. The narrators of this story are researchers, didacticians and students. They tell the story in the form of recorded statements, made films, and documentary studies. Each of them contributes to building a narrative about Polish studies in the world, about the study of Polish language and literature, about the value of learning Polish.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.