Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Participants:
Agata Roćko (Head) | Anna Artwińska (Head)

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu w Warszawie jest prof. Agata Roćko z Instytutu Badań Literackich PAN, zaś z Instytutu Slawistyki w Lipsku prof. Anna Artwińska.

W ramach grantu wybitni uczeni, literaturoznawcy z IBL napisali eseje krytyczne (na wybrane tematy, jak np. Mity narodowe), na bazie których przeprowadzone zostaną zajęcia językowo-przedmiotowe przez zespół wykładowców ze studiów podyplomowych z IBL PAN Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego (Agata Roćko, Marzena Suska, Paulina Chechłacz), a następnie studenci na zajęciach z translatoryki na slawistyce w Lipsku przetłumaczą eseje na język niemiecki. Tłumaczenia te będą włączone do podręcznika, który wraz z ćwiczeniami językowymi posłuży do nauczania języka i literatury w Instytucie Slawistyki w Lipsku oraz będzie opublikowany w wolnym dostępie na platformie Uniwersytetu w Lipsku.

Następnie we wrześniu odbędzie się Forum języka i kultury polskiej w Saksonii, podczas którego literaturoznawcy z IBL PAN wygłoszą wykłady przygotowane w ramach projektu oraz będą uczestniczyć w promocji języka i kultury polskiej w Saksonii.

Strona projektu: https://www.facebook.com/Literatura-polska-bez-granic-101252278468514

#literaturapolskabezgranic


Zdjęcia z zajęć językowo-przedmiotowych "Miłość w poezji polskiej", prowadzonych przez Prof. Agatę Roćko:

Prof. Agata Roćko, zajęcia językowo-przedmiotowe pt. "Miłość w poezji polskiej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Funding:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Added on:
14 January 2021; 16:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 February 2021; 16:29 (Mariola Wilczak)

Related to the project


See also

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

16.06.2024

Warszawa i Ryga w piosence na lekcjach języka polskiego jako obcego

Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych studentów oraz kompetencji dydaktycznych lektorów i wykładowców języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Łotewskiego z wykorzystaniem piosenek o Warszawie i Rydze w języku polskim. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

Celem projektu jest stworzenie analizatora fleksyjnego dla polszczyzny drugiej połowy doby nowopolskiej, co jest wstępnym krokiem dla komputerowej analizy tekstów dawnych. Analizator ten będzie rozpoznawać formy z zachowaniem osobliwości odmiany i pisowni lat 1830-1918. Jego struktura zostanie tak zaprojektowana, by mógł on być podstawą dalszych rozszerzeń o stany wcześniejsze (przede wszystkim o pierwszą połowę doby nowopolskiej). Jednocześnie w ramach projektu, obok analizatora morfologicznego, powstanie nieduży (1 mln segmentów), oznakowany korpus tekstów z lat 1830-1918. Zasób ten zostanie udostępniony wraz z przeszukiwarką według kryteriów fleksyjnych i metatekstowych (periodyzacja próbek, ich przyporządkowanie do podzbiorów stylów funkcjonalnych, składniki opisu bibliograficznego).

01.04.2022

"Geopolonistyka" - the virtual bridge between cultures

"Geopolonistyka" is a story about the history of research on the Polish language and literature, about the institutions engaged in didactics and Polish studies, about the people who practiced this research and created the conditions for its development. It is a story about their work in institutions and about students - possibly future researchers and didacticians of the Polish language. The narrators of this story are researchers, didacticians and students. They tell the story in the form of recorded statements, made films, and documentary studies. Each of them contributes to building a narrative about Polish studies in the world, about the study of Polish language and literature, about the value of learning Polish.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.