Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Учреждения:
Институт литературных исследований PAN (Руководящий инстанция) | Instytut Slawistyki (Institut für Slavistik) UNI_Leibzig (Руководящий инстанция)
Участники:
Agata Roćko (Руководитель) | Anna Artwińska (Руководитель)

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu w Warszawie jest prof. Agata Roćko z Instytutu Badań Literackich PAN, zaś z Instytutu Slawistyki w Lipsku prof. Anna Artwińska.

W ramach grantu wybitni uczeni, literaturoznawcy z IBL napisali eseje krytyczne (na wybrane tematy, jak np. Mity narodowe), na bazie których przeprowadzone zostaną zajęcia językowo-przedmiotowe przez zespół wykładowców ze studiów podyplomowych z IBL PAN Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego (Agata Roćko, Marzena Suska, Paulina Chechłacz), a następnie studenci na zajęciach z translatoryki na slawistyce w Lipsku przetłumaczą eseje na język niemiecki. Tłumaczenia te będą włączone do podręcznika, który wraz z ćwiczeniami językowymi posłuży do nauczania języka i literatury w Instytucie Slawistyki w Lipsku oraz będzie opublikowany w wolnym dostępie na platformie Uniwersytetu w Lipsku.

Następnie we wrześniu odbędzie się Forum języka i kultury polskiej w Saksonii, podczas którego literaturoznawcy z IBL PAN wygłoszą wykłady przygotowane w ramach projektu oraz będą uczestniczyć w promocji języka i kultury polskiej w Saksonii.

Strona projektu: https://www.facebook.com/Literatura-polska-bez-granic-101252278468514

#literaturapolskabezgranic


Zdjęcia z zajęć językowo-przedmiotowych "Miłość w poezji polskiej", prowadzonych przez Prof. Agatę Roćko:

Prof. Agata Roćko, zajęcia językowo-przedmiotowe pt. "Miłość w poezji polskiej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

Софинансирование:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Дата размещения:
14 января 2021; 16:39 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
22 февраля 2021; 16:29 (Mariola Wilczak)

Начало событияСвязанное с проектом


Смотреть также

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

Celem projektu jest stworzenie analizatora fleksyjnego dla polszczyzny drugiej połowy doby nowopolskiej, co jest wstępnym krokiem dla komputerowej analizy tekstów dawnych. Analizator ten będzie rozpoznawać formy z zachowaniem osobliwości odmiany i pisowni lat 1830-1918. Jego struktura zostanie tak zaprojektowana, by mógł on być podstawą dalszych rozszerzeń o stany wcześniejsze (przede wszystkim o pierwszą połowę doby nowopolskiej). Jednocześnie w ramach projektu, obok analizatora morfologicznego, powstanie nieduży (1 mln segmentów), oznakowany korpus tekstów z lat 1830-1918. Zasób ten zostanie udostępniony wraz z przeszukiwarką według kryteriów fleksyjnych i metatekstowych (periodyzacja próbek, ich przyporządkowanie do podzbiorów stylów funkcjonalnych, składniki opisu bibliograficznego).

01.04.2022

"Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami

"Geopolonistyka" to opowieść o historii badań nad językiem polskim i literaturą polską, o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, o ludziach, którzy te badania uprawiali i stwarzali im warunki rozwoju. To opowieść o ich pracy w instytucjach i o studentach - możliwe, że przyszłych badaczach i dydaktykach języka polskiego. Narratorami tej opowieści są badacze, dydaktycy i studenci. Opowiadają o historii w formie nagranych wypowiedzi, zrealizowanych filmów, dokumentacyjnych opracowań. Każdy z nich ma swój wkład w budowanie narracji o polonistyce na świecie, o badaniach nad językiem polskim i literaturą polską, o tym, jaką wartość niesie nauka języka polskiego.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах