Полонистический бюллетень

Человек

Pracownik naukowy, tłumacz; ur. 11 maja 1966 w Szczecinie. Studia: Katolicki Uniwersytet Lubelski, polonistyka (1984–1991); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, italianistyka (1988–1992), tamże doktorat (1999). Od 2008 profesor języka i literatury polskiej na uniwersytecie Sapienza w Rzymie, gdzie prowadzi zajęcia z literatury polskiej, przekładu i języka w ujęciu kontrastywnym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię przekładu, przekład literacki, audiowizualny oraz literaturę dziecięcą. Autorka i współautorka kilku monografii naukowych, a także ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych, literackich, prasie codziennej oraz w tomach zbiorowych. Przełożyła na język polski utwory m.in. takich pisarzy włoskich jak Andrea Camilleri, Alberto Moravia, Milena Agus, Melania Mazzucco, Oriana Fallaci i Umberto Eco, a na język włoski wiersze i książki klasyków polskiej literatury dziecięcej. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах