Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Magdalena Popiel

Profesor zwyczajny w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się literaturą w perspektywie estetycznej, antropologicznej i komparatystycznej.

Opublikowała m.in.: Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia (2018), Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (2007), Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej (1999), Historia i metafora (1989), współautorka Kulturowej teorii literatury (2006, 2012). Redaktor naukowa serii „Biblioteka Narodowa” (2005-2009), współtwórczyni serii „Biblioteka Polska”, od 2012 roku prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Autorka projektu cyfrowego Geopolonistyka, członek Rady Naukowej IBL PAN, Rady Programowej „Biuletynu Polonistycznego” i Redakcji „Przestrzeni Teorii”.

Wyróżnienia i nagrody:

  • Nagroda Ministra Oświaty, 1990
  • Nagrody Rektora UJ
  • Brązowy Krzyż Zasługi, 2007
  • Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008
  • Medal KEN, 2009
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.