Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 13.09.2018

Kulturowa teoria literatury cz. 2. Poetyki i interpretacje

Projekt niniejszy koncentruje się na empirycznie ugruntowanych sposobach badań literacko-kulturowych (odniesionych tu do wszelkich zorganizowanych znaczących praktyk dyskursywnych czy semiotycznych).

________________________________

Information

Added on:
13 September 2018; 10:21
Edited on:
26 August 2019; 14:42 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.