Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 09.05.2017

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

Institutions:
Cities/towns:
Bielsko-Biala
Fields:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
4.11.2002-31.05.2020

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych czytanie literatury w kontekście innych sztuk, jeszcze innych przybliżenie kultury innego kraju czy opracowanie zasad nauczania języka polskiego jako obcego.

W tekstach stosowano różne strategie badawcze (hermeneutyka, psychoanaliza, mitografia,  komparatystyka). Lektura tekstów kultury służy: orientacji na kwestie ideowe i aksjologiczne; reinterpretacji historii, tradycji i kultury Bielska-Białej; recepcji najnowszych prac literaturoznawczych; badaniom postkolonialnym; krytyce kulturowej. 

Information

Possibility of cooperation:
pol@ath.bielsko.pl
Contact:
pol@ath.bielsko.pl
Added on:
9 May 2017; 20:25 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 19:57 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.