Polish Studies Bulletin
Date of the event: 26.04.2017 - 27.04.2017
Added on: 06.07.2017

DARIAH-EU Annual Event

Type of the event:
Meeting

This year's DARIAH-EU Annual Event will take place 26-27 April, Berlin, Germany.

The DARIAH-EU Annual Event is open beyond the DARIAH community. It features a series of engaging keynote lectures and interactive sessions, which bring together researchers, technologists, data scientists and cultural heritage professionals. Additionally the DARIAH Annual Event enables colleagues to work together face-to-face on their DARIAH activities, e.g. in Working Group meetings.

This year: focus on sustainability
This year's event will focus on the subject of sustainability of Research Infrastructures, which will be emphasized by a series of workshops on the topic. A first confirmed keynote speaker is Roxane Wyns, she will be speaking on "From paper to digits. Challenges and opportunities of Digital research". For more information go to the event page.This year's DARIAH-EU Annual Event will take place 26-27 April, Berlin, Germany.

Recap 1st DARIAH-EU Annual Event

The first DARIAH-EU Annual Meeting took place 10-12 October 2016 in Ghent, Belgium. For more detailed information go to the archived event page and watch a short video (below) summarising the event.

Related to the event


See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.