Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.09.2019 - 26.09.2019
Added on: 28.08.2019

DARIAH Code Sprint 2019

Type of the event:
Seminar

W dniach 24-26 września w Berlinie odbędzie się DARIAH Code Sprint 2019, organizowany w ramach projektu DESIR. Będzie on poświęcony metadanym bibliograficznym.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie https://desircodesprint.sciencesconf.org/ .


The DARIAH code sprint will again be organised by the DESIR project, an offspring project of DARIAH-EU tasked with developing sustainability approaches for the DARIAH research infrastructure in terms of technological and organisational matters. The code sprint is an opportunity to bring together interested developers, DH-affiliated people, not only from the wide DARIAH community.

We will have three tracks approaching the wider topic of bibliographical metadata from three angles: Data extraction from PDFs (GROBID), data import and processing applying BibSonomy and data visualisation. The connecting brace is to work with the same bibliographical data through the process and to improve the interoperability within the tools.

Although this is already our second code sprint it is not exclusively addressed to participants of the first code sprint. Everyone is welcome! An affiliation to coding in the DH or in general technological discussions would be helpful.

The DARIAH Code Sprint 2019 will take place in Berlin from 24 to 26 September 2019. More detailed information about the location can be found here.

The documentation of the first DARIAH Code Sprint can be found on this page under Documentation of the first Code Sprint.

Information

Address:
Charlottenstraße 2, 10969 Berlin

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.