Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события:
Дата размещения: 28.10.2020

Zaproszenie do publikacji w nowym numerze rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Организаторы:

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa”, który poświęcony będzie idei antologizowania i pisarstwu antologizującemu od najstarszego do współczesnego.

ANTOLOGIE I ANTOLOGIZOWANIE

Choć temat antologii, florilegiów pojawia się od czasu do czasu w pracach filologów, to raczej z nastawieniem na badanie jednostkowych exemplów. Antologizowanie, jako zjawisko bardzo zróżnicowane i różnorodnie uwarunkowane, zasługuje na pogłębioną i wszechstronną refleksję, wymagającą wspólnego wysiłku specjalistów wielu literaturoznawczych specjalności. Chcemy zatem zainicjować i zintegrować takie badania, które wyzyskiwałyby współczesną wiedzę do stworzenia narzędzi metodologicznych gwarantujących rzetelny ogląd antologizowania jako procesu wielorakiej re-orientacji, kanonizacji, manipulacji, stereotypizacji, odmiennie motywowanego w różnych czasach i okolicznościach. Za najważniejsze i najpilniejsze zadanie uznajemy nie tyle katalogowanie i charakteryzowanie poszczególnych antologijnych zbiorów (choć może to być cel cząstkowy czy poboczny), ile zrekonstruowanie i naukowe opracowanie rozmaitych mechanizmów antologizowania jako podstawowych dla  refleksji humanistycznej i postępowania literaturoznawczego. Interesuje nas przy tym postawienie nowych pytań o pisarstwo antologizujące (czym było, jest, może/powinno być), a także o korelację między terminami antologia i antologizowanie oraz ich operacyjność.

Powyższe zagadnienia wydają się ważne zarówno z tego względu, że mamy w tym obszarze wyraźną lukę badawczą, jak i dlatego, że w ostatnich latach obserwujemy znaczny przyrost antologii jako owocu projektów naukowych. Warto tę coraz popularniejszą praktykę wesprzeć szeroko zakrojoną refleksją.

Proponujemy namysł nad następującymi kwestiami szczegółowymi, zachęcając zarazem do powiększania tego zestawu wątków problemowych:

- antologizowanie jako sztuka wyboru i jej potencjał badawczo-kulturowy;

- przedmiot antologii dawniej i dziś – od zbioru tekstów do kolekcji cyfrowej;

- historyczność celów i funkcji antologizowania; stałe i zmienne kryteria antologii;

- kulturowe, socjologiczne, polityczne konteksty wyborów antologijnych;

- biograficzne, środowiskowe, czasowe, ideologiczne i inne uwarunkowania pisarstwa antologijnego; antologia jako manifest literacki, głos pokoleniowy, akt nobilitacji, gest autoidentyfikacji;

- wypowiedzi metatekstowe na temat tworzenia antologii; paraketsty (przedmowy, posłowia) jako źródło wiedzy o warsztacie antologijnym;

- antologia a hierarchizacja, wartościowanie, przyporządkowanie, etykietowanie;

- antologizowanie jako strategia krytycznoliteracka i historycznoliteracka, praktyka teoretycznoliteracka; antologia jako deklaracja metodologiczna;

- antologia – między dziełem sztuki a sztuką interpretacji;

- znaczenie antologizowania w działalności przekładowej;

- antologia/antologizowanie i problemy edytorstwa;

- cytat w antologii, antologia cytatów, antologizowanie a cytowanie;

- edukacyjne i popularyzatorskie funkcje antologii i sposoby ich realizacji; podręczniki, wypisy szkolne, księgi upamiętniające jako antologie;

- zbiory antologijne w archiwaliach.

Zachęcamy także do nadsyłania artykułów do stałego działu „Pożytki filologiczne”, gdzie publikujemy oryginalne interpretacje utworów i przekładów albo nowe omówienia kwestii badawczych. Teksty przeznaczone do tej części pisma niekoniecznie muszą być związane z tematem przewodnim numeru.

Artykuły o objętości od 22 do 37 tysięcy znaków (razem z pojedynczymi spacjami) można składać do 15 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem naszej strony internetowej, pod adresem https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/about/submissions. Złożenie tekstu wymaga wcześniejszej rejestracji. Prosimy w związku z tym o uważne zapoznanie się z „Informacjami dla Autorów”.

Redakcja

Информация

Подача заявок для участников до:
15.04.2021
Дата размещения:
28 октября 2020; 21:52 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
28 октября 2020; 21:52 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

30.05.2016

Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in Conclusive Evidence, "the unravelling of a riddle is the purest and most basic act of the human mind." However, readers and critics are divided on the issue of whether Nabokov is a postmodern riddle-maker enjoying the game itself without enabling the player to reach the ultimate solution, or whether the riddles are solvable by a reader astute enough to follow all the sophisticated patterns and allusions which point to Nabokov's metaphysical convictions.

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

21.03.2016

Comics in Culture/Culture in Comics

The aim of the conference is to present a wide array of perspectives of different forms of comics and their role in culture. Comics, as a unique combination of literature and visual arts, spanning from child entertainment, through popculture, to independent artistic expression, are a great source of interdisciplinary research. This is why we welcome entries on variety of topics exploring the relations between them and culture.

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах