Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia:
Data dodania: 28.10.2020

Zaproszenie do publikacji w nowym numerze rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”

Typ wydarzenia:
Call for papers

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa”, który poświęcony będzie idei antologizowania i pisarstwu antologizującemu od najstarszego do współczesnego.

ANTOLOGIE I ANTOLOGIZOWANIE

Choć temat antologii, florilegiów pojawia się od czasu do czasu w pracach filologów, to raczej z nastawieniem na badanie jednostkowych exemplów. Antologizowanie, jako zjawisko bardzo zróżnicowane i różnorodnie uwarunkowane, zasługuje na pogłębioną i wszechstronną refleksję, wymagającą wspólnego wysiłku specjalistów wielu literaturoznawczych specjalności. Chcemy zatem zainicjować i zintegrować takie badania, które wyzyskiwałyby współczesną wiedzę do stworzenia narzędzi metodologicznych gwarantujących rzetelny ogląd antologizowania jako procesu wielorakiej re-orientacji, kanonizacji, manipulacji, stereotypizacji, odmiennie motywowanego w różnych czasach i okolicznościach. Za najważniejsze i najpilniejsze zadanie uznajemy nie tyle katalogowanie i charakteryzowanie poszczególnych antologijnych zbiorów (choć może to być cel cząstkowy czy poboczny), ile zrekonstruowanie i naukowe opracowanie rozmaitych mechanizmów antologizowania jako podstawowych dla  refleksji humanistycznej i postępowania literaturoznawczego. Interesuje nas przy tym postawienie nowych pytań o pisarstwo antologizujące (czym było, jest, może/powinno być), a także o korelację między terminami antologia i antologizowanie oraz ich operacyjność.

Powyższe zagadnienia wydają się ważne zarówno z tego względu, że mamy w tym obszarze wyraźną lukę badawczą, jak i dlatego, że w ostatnich latach obserwujemy znaczny przyrost antologii jako owocu projektów naukowych. Warto tę coraz popularniejszą praktykę wesprzeć szeroko zakrojoną refleksją.

Proponujemy namysł nad następującymi kwestiami szczegółowymi, zachęcając zarazem do powiększania tego zestawu wątków problemowych:

- antologizowanie jako sztuka wyboru i jej potencjał badawczo-kulturowy;

- przedmiot antologii dawniej i dziś – od zbioru tekstów do kolekcji cyfrowej;

- historyczność celów i funkcji antologizowania; stałe i zmienne kryteria antologii;

- kulturowe, socjologiczne, polityczne konteksty wyborów antologijnych;

- biograficzne, środowiskowe, czasowe, ideologiczne i inne uwarunkowania pisarstwa antologijnego; antologia jako manifest literacki, głos pokoleniowy, akt nobilitacji, gest autoidentyfikacji;

- wypowiedzi metatekstowe na temat tworzenia antologii; paraketsty (przedmowy, posłowia) jako źródło wiedzy o warsztacie antologijnym;

- antologia a hierarchizacja, wartościowanie, przyporządkowanie, etykietowanie;

- antologizowanie jako strategia krytycznoliteracka i historycznoliteracka, praktyka teoretycznoliteracka; antologia jako deklaracja metodologiczna;

- antologia – między dziełem sztuki a sztuką interpretacji;

- znaczenie antologizowania w działalności przekładowej;

- antologia/antologizowanie i problemy edytorstwa;

- cytat w antologii, antologia cytatów, antologizowanie a cytowanie;

- edukacyjne i popularyzatorskie funkcje antologii i sposoby ich realizacji; podręczniki, wypisy szkolne, księgi upamiętniające jako antologie;

- zbiory antologijne w archiwaliach.

Zachęcamy także do nadsyłania artykułów do stałego działu „Pożytki filologiczne”, gdzie publikujemy oryginalne interpretacje utworów i przekładów albo nowe omówienia kwestii badawczych. Teksty przeznaczone do tej części pisma niekoniecznie muszą być związane z tematem przewodnim numeru.

Artykuły o objętości od 22 do 37 tysięcy znaków (razem z pojedynczymi spacjami) można składać do 15 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem naszej strony internetowej, pod adresem https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/about/submissions. Złożenie tekstu wymaga wcześniejszej rejestracji. Prosimy w związku z tym o uważne zapoznanie się z „Informacjami dla Autorów”.

Redakcja

Informacje

Data zgłaszania uczestników:
15.04.2021
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.