Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.01.2022 g.12:15
Дата размещения: 07.01.2022

Zebranie Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Начало событияВид события:
Встреча

O Pismach zebranych Jana Kasprowicza i pracach edytorskich profesora Romana Lotha będą mówić: prof. Anna Podstawka, mgr Mariola Wilczak, dr Łukasz Garbal, prof. Ewa Głębicka.

Fot. Beata Dorosz (26 października 2007)

Komisja Edytorska Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na swoje zebranie, które odbędzie się 17 stycznia 2022  (poniedziałek), o godz. 12.15, na platformie cyfrowej Google Meet. O Pismach zebranych Jana Kasprowicza i pracach edytorskich profesora Romana Lotha będą mówić: prof. Anna Podstawka, mgr Mariola Wilczak, dr Łukasz Garbal, prof. Ewa Głębicka.


Prof. dr hab. Roman Loth (1931-2019) był wybitnym badaczem literatury, bibliografem i edytorem, pisarzem, a nadto promotorem idei internetowego "Biuletynu Polonistycznego" i członkiem jego Rady.

Od 1951 roku związany był z Instytutem Badań Literackich PAN. Uczestniczył w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria 1 i 2) oraz Kroniką życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963, realizowanych w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. W latach 1975-1991 kierował Pracownią Historii Literatury Okresu Młodej Polski IBL. W roku 1992 objął kierownictwo Centrum Informacji Literaturoznawczej IBL. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej IBL PAN, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, oraz członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, gdzie  m.in. przewodniczył Komisji Edytorsko-Tekstologicznej.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie bibliografii i dokumentacji literackiej, współautorem (wraz z prof. dr hab. Jadwigą Czachowską) wielokrotnie wznawianych kanonicznych opracowań Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie (1974) oraz Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty (1977). Mistrz sztuki edytorskiej, autor podręcznika Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego (2006), był w 1979 roku współorganizatorem i współkierownikiem podyplomowego Studium Edytorsko-Tekstologicznego, prowadzonego przez IBL PAN i Wydział Polonistyki UW. Prowadził w tej dziedzinie wykłady na Uniwersytecie Łódzkim (1974/1975), na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1981/1982) oraz w Studium Komunikowania Społecznego KUL (1994/1995).  

Pasje dokumentacyjne i edytorskie dzielił z fascynacją życiem i twórczością Jana Kasprowicza, wydając m.in. jego Pisma zebrane oraz będąc w 1964 roku współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą na Harendzie w Zakopanem. W grudniu 2021 roku ukazał się drukiem ostatni (dziewiąty) tom opracowywanych przez Profesora Pism zebranych Jana Kasprowicza (Listy).

Znawca życia kulturalno-literackiego przełomu XIX i XX wieku oraz epoki „Skamandra”, rozwinął nurt badań poświęconych Janowi Lechoniowi, był edytorem krajowego wydania jego Dziennika (1992-93) oraz tomu Poezji zebranych (1995); obdarował też czytelników niepowtarzalną antologią wspomnień o Franciszku Fiszerze Na rogu świata i nieskończoności (1985) oraz edycją wspomnień Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Wymarsz i inne wspomnienia (1992).

Należał do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1983 roku wchodził w skład Zarządu Głównego), był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem Sekcji Nauk i Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zespole Nauk Humanistycznych Komitetu Badań Naukowych.

Информация

Адрес:
wydarzenie online (Google Meet)
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
7 января 2022; 18:15 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
7 января 2022; 18:20 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах