Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.05.2019 g.13:15
Дата размещения: 13.05.2019

Znaczenie głosu w perspektywie leksykograficznej

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Warszawa
Организаторы:

Instytut Języka Polskiego UW zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 13.15 w budynku Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 37.

Podczas zebrania dr Magdalena Majdak wygłosi referat pt. Znaczenie głosu w perspektywie leksykograficznej

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie sposobów opisu wyrazu głos w słownikach różnych typów,  dawnych i współczesnych. Analizie poddane zostaną poszczególne elementy definicji. Ich przegląd stanie się punktem wyjścia do dyskusji nad sposobami definiowania, a także okazją do rozważań na temat natury samego zjawiska głosu.

Информация

Адрес:
Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 37

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах