Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

Недавно добавленные

13.03.2019
Zielona Góra

Doktorant stypendysta

Uniwersytet Zielonogórski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

21.07.2017
Zielona Góra

Starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

Badania eksperymentalne systemów intonacyjnych języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym: język rosyjski, białoruski i polski. Wdrożenie badań eksperymentalnych do procesu dydaktycznego celem kształtowania kompetencji komunikacyjnej, wyrobienia poprawnych nawyków intonacyjnych języka rosyjskiego u przyszłych pracowników biznesu oraz tłumaczy, kształcenia świadomości lingwistycznej z zakresu intonacji języków słowiańskich.

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (teoria literatury)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (literaturoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах