Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

Недавно добавленные

27.09.2018
Poznań

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wymagania: • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie). • Temat planowanego doktoratu z zakresu historii języka polskiego związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985). • Doświadczenie w odczytywaniu rękopisów i starodruków (staropolskich). • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych. • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe. • Jako dodatkowy atut: -  doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  -  wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii (udokumentowana np. spisem publikacji, realizowanym programem studiów, udziałem w warsztatach naukowych); o- doświadczenie w pracy z korpusami.

19.09.2018
Poznań

Adiunkt (filmoznawstwo)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

14.06.2018

Współpracownik do projektu Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich/Multilingualism in the Electronic Repository of Greater Poland Court Oaths

трудовой контракт Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zespół realizujący w/w projekt (NCN 2014/13/B/HS2/00644) zaprasza do współpracy osoby zainteresowane przeprowadzeniem beta-testów oraz weryfikacji materiału wchodzącego w skład powstałej przy finansowaniu Narodowego Centrum Nauki elektronicznej bazy danych ROThA (http://rotha.ehum.psnc.pl).

17.08.2017
Poznań

Starszy wykładowca na Wydziale Neofilologii UAM

полный рабочий день Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Języka Angielskiego.

04.05.2017
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej

08.10.2016
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej   Wymagane kwalifikacje kandydatów

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах